fallback-thumbnail
PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI
1. januarja 2015
PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI Ezio Benedetti Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e SocialiUniverza v Trstu – Oddelek za političe in družbene vedeeziobenedetti@hotmail.com / benedettie@sp.units.it Vprašanje pravne zaščite manjšin je tesno povezano z varstvom človekovih pravic na mednarodni in nacionalni ravni. Pričujoča analiza je zlasti namenjena...
PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI Ezio Benedetti Università degli Studi di...
fallback-thumbnail
JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
31. decembra 2014
JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Breda Mulec Fakulteta za državne in evropske študije v Kranjue-naslov: breda.mulec@fds.si Analiza predpisov, ki urejajo položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji je pokazala, da njen položaj ureja obsežna zakonodaja. Pravice so zajamčene že v ustavi in mednarodnih pogodbah ter podrobneje urejene v sistemskih in ostalih posebnih predpisih. Problem, ki ostaja, je...
JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Breda Mulec Fakulteta za državne in evropske študije v...
fallback-thumbnail
PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI
30. decembra 2014
PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI Zaira Vidau, Robert ŠtokaSlovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trstz.vidau@slori.org, roby.stoka@gmail.com Članek predstavlja vsebine pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki izhajajo iz določil v občinskih in pokrajinskih statutih ter pravilnikih o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov. Zajete so javne uprave na slovensko govorečem območju 32 občin v...
PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI Zaira Vidau, Robert ŠtokaSlovenski raziskovalni...
fallback-thumbnail
PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE
29. decembra 2014
PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI VSLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE Maurizio Tremul Participacija Italijanske narodne skupnosti (v nadaljevanju: INS) pri upravljanju javnih zadev (res publica) v Sloveniji in na Hrvaškem je vedno predstavljala pravico, za katero so se dolgo potegovali, a si je še niso izborili, vsaj ne v takem obsegu in s tako kakovostjo, ki bi bila...
PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI VSLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE Maurizio Tremul Participacija Italijanske narodne skupnosti...
fallback-thumbnail
VREDNOTENJE S POMOČJO METODE DELFI: PERCEPCIJA ZAŠČITE JEZIKOVNIH MANJŠIN V ITALIJI IN SLOVENIJI
28. decembra 2014
VREDNOTENJE S POMOČJO METODE DELFI: PERCEPCIJA ZAŠČITE JEZIKOVNIH MANJŠIN V ITALIJI IN SLOVENIJI Luca Bianchi Sodelujoča ustanova: Inštitut Jacques Maritain, TrstElektronska pošta: bianchiunits@libero.it Metoda delfi kot raziskovalno orodje omogoča splošne prikaze določenega dogodka, njen namen pa so lahko napovedi ali vrednotenja. V primeru tu predstavljene študije smo metodo delfi uporabili v vlogi vrednotenja. Predmet raziskave je bila percepcija glavnih deležnikov...
VREDNOTENJE S POMOČJO METODE DELFI: PERCEPCIJA ZAŠČITE JEZIKOVNIH MANJŠIN V ITALIJI IN SLOVENIJI Luca Bianchi Sodelujoča ustanova: Inštitut...
fallback-thumbnail
PERCEPCIJA IN ODNOS PREBIVALSTVA NA MEJNEM OBMOČJU FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE GLEDE JAVNE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA
27. decembra 2014
PERCEPCIJA IN ODNOS PREBIVALSTVA NA MEJNEM OBMOČJU FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE GLEDE JAVNE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič Prispevek predstavlja izsledke kvantitativne raziskave, ki je vključevala 1500 prebivalcev iz 32 občin na obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine, v katerih je danes v skladu s 4. čl. Zakona 38/2001 priznana prisotnost slovenske skupnosti. V raziskavi smo ugotavljali percepcijo...
PERCEPCIJA IN ODNOS PREBIVALSTVA NA MEJNEM OBMOČJU FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE GLEDE JAVNE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA Devan Jagodic, Adriana...