fallback-thumbnail

PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI

PRAVNA DOLOČILA OBČINSKIH IN POKRAJINSKIH UPRAV O ZAŠČITI SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI

Zaira Vidau, Robert Štoka
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trst
z.vidau@slori.org, roby.stoka@gmail.com

Članek predstavlja vsebine pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki izhajajo iz določil v občinskih in pokrajinskih statutih ter pravilnikih o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov. Zajete so javne uprave na slovensko govorečem območju 32 občin v Pokrajinah Trst, Gorica in Videm, ki je pravno opredeljeno v zaščitnem Zakonu 38/2001. Analiza upošteva določila državnega zaščitnega Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji in okvirnega Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji v treh sklopih: raba slovenskega jezika v odnosih med javno upravo in občani, raba slovenskega jezika v občinskih in pokrajinskih svetih in vidna dvojezičnost. Na podlagi opravljene analize opažamo, da je slika stanja nehomogena.
Statuti sedmih dvojezičnih občin v tržaški in goriški pokrajini so z vidika manjšinske zaščite najbolj popolni. Statuti preostalih občinskih in pokrajinskih uprav le delno vsebujejo omenjena določila o javni rabi slovenskega jezika ali pa jih sploh ne.

PDF v priponki v slovenščini in italijaščini

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!