V ospredju

Iz deželnega rebalansa sredstva za slovenske ustanove
Slovenščina v goriškem občinskem svetu
Deželni svet SKGZ potrdil sestave organov v novem mandatu
Minister Matej Arčon v Gorici
Aleksander Coretti nov pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško
Na Prefekturi o slovenskih zastavah
SKGZ čestita novoizvoljenim županom