Ustanovna izjava Slovenske manjšinske koordinacije (SLOMAK)
Članice Slovenske manjšinske koordinacije