Institucionalna umestitev manjšine, pravna osnova in njeno uresničevanje
Družba, teritorij in gospodarstvo
Kultura
Mediji
Šport in vzgoja
Slovensko šolstvo v Italiji
Mladinsko vprašanje
Socialna problematika slovenske manjšine v Italiji
Zaključki
Zaključni dokument Programske konference SKGZ – SSO