ZA SKUPNO RAST – CRESCERE INSIEME – GROWING TOGETHER

Slovenska kulturno-gospodarska zveza je izdala trojezično publikacijo, ki bo omogočila boljše poznavanje SKGZ v javnosti, zlasti med mladimi. Brošura vsebuje osnovne informacije o SKGZ, podatke o Slovencih v Italiji in o večjih včlanjenih organizacijah, kar bralcu pomaga dojeti razsežnost krovne organizacije in njeno zgodovinsko zasidranost v našem prostoru.

 

MI, SLOVENCI V ITALIJI

V letu 2019 sta obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, ob strokovni pomoči Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), izdali skupno publikacijo “Mi, Slovenci v Italiji”, ki ponuja osnovne informacije o Slovencih v Italiji . V publikaciji, ki šteje več kot sto strani, dobi bralec celovito informacijo o stanju slovenske narodne skupnosti v Italiji danes: od njenega naselitvenega območja in zgodovine do jezikovnega položaja ter zaščitnih določb, od njenega predstavništva do šolstva, od njenih številnih ustanov do medijev.