fallback-thumbnail

PERCEPCIJA IN ODNOS PREBIVALSTVA NA MEJNEM OBMOČJU FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE GLEDE JAVNE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA

PERCEPCIJA IN ODNOS PREBIVALSTVA NA MEJNEM OBMOČJU FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE GLEDE JAVNE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA

Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič

Prispevek predstavlja izsledke kvantitativne raziskave, ki je vključevala 1500 prebivalcev iz 32 občin na obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine, v katerih je danes v skladu s 4. čl. Zakona 38/2001 priznana prisotnost slovenske skupnosti. V raziskavi smo ugotavljali percepcijo prebivalcev v zvezi z razširjenostjo in načini rabe slovenskega jezika v celi vrsti javnih služb (občinski uradi, zdravstvene ustanove, prometne oznake, javni
napisi itd.) in njihov odnos do rabe slovenskega jezika v zgoraj navedenih domenah. Ko gre za presojo “družbenega” učinka, ki ga imajo zakoni za zaščito jezikovnih skupnosti (in njihovo izvajanje), je treba ugotoviti percepcijo in odnos referenčne populacije. Oba sta namenjena družbenim načinom vedenja, hkrati pa sta tudi sredstvo, s katerim drugim pokažemo svoje vrednote v prizadevanjih, da bi vplivali na okolje, v katerem živimo.

PDF priponka v slovenščini in italijanščini

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst