SKGZ je sindikalna organizacija posebne (etnične) narave, ki želi prispevati k razvoju in rasti naše skupnosti na vseh področjih njene aktivnosti. Slovenci v Furlaniji Julijski krajini smo z organizacijskega vidika bogato dejavni na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem, športnem, socialnem in drugih družbenih področjih. Slovenskemu jeziku posveča SKGZ posebno skrb in si obenem prizadeva, da bi se utrjeval krog govorcev slovenskega jezika. V prizadevanju za skladen razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, njeno notranjo povezanost in uveljavljanje lastne identitete, se SKGZ čuti odgovorno do svoje zgodovinske dediščine, ki jo vidi v izkušnjah narodnoosvobodilnega boja in v duhu prijateljskih in dobrososedskih odnosov. Ob skrbi za redno delovanje včlanjenih organizacij si SKGZ prizadeva za razvoj demokratičnih odnosov med ljudmi in narodi, za ustvarjalno sožitje v naši deželi ter za zaščito človekovega dostojanstva, blaginje in miru.

Glavni cilj Zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na vseh področjih družbenega udejstvovanja. Podlaga njenemu delu so vsi zakoni in listine, ki obravnavajo in zagovarjajo status slovenske manjšine v Italiji in vseh manjšin na splošno.

Leta 2009 je Slovenska kulturno-gospodarska zveza svojo jasno vizijo bodočnosti izrazila z možnostjo včlanjevanja posameznikov. Posamezniki v organizaciji krepijo še bolj odprte in demokratične odnose v sami SKGZ, njeno prozornost in jasnost pri zasledovanju njenih konstitutivnih ciljev.

Duh odprtosti vodi Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo k nenehnemu vzpostavljanjeu stikov in prijateljskih vezi. V svojem delovanju je SKGZ dosledno gojila stike s Slovenci v Republiki Sloveniji in s tamkajšnjimi ustanovami ter s Slovenci v sosednjih državah kot tudi s Slovenci po svetu, z italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem ter z drugimi manjšinskimi skupnostmi. Na Videmskem vzdržuje stike s furlansko skupnostjo.

SKGZ je dala pobudo za nastanek manjšinske koordinacije SLOMAK, ki združuje krovne organizacije Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške.

Izzivi, ki jih predstavlja evropsko združevanje in potreba po skupnem sooblikovanju enotnega teritorija, ki presega meje posameznih držav, krepijo smisel Slovenske kulturno-gospodarske zveze za medsebojno spoznavanje in zbliževanje prebivalstva obmejnih območij ter za utrjevanje prijateljskih odnosov med sosednjimi državami.