Sedež Trst

Ul. S.Francesco 20
34133 Trst
tel. +39 040 368 094
faks +39 040 368 158
e-pošta: skgz-ts@skgz.org

Sedež Gorica

Korzo Verdi 51
34170 Gorica
tel./faks +39 0481 550 142
e-pošta: skgz-go@skgz.org

Sedež Čedad

Ul. Ivan Trinko 8
33043 Čedad
tel./faks +39 0432 731 386
e-pošta: cedad@skgz.org