fallback-thumbnail

PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI

PRAVNA ZAŠČITA ITALIJANSKE MANJŠINE V SLOVENIJI IN SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI

Ezio Benedetti

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Univerza v Trstu – Oddelek za političe in družbene vede
eziobenedetti@hotmail.com / benedettie@sp.units.it

Vprašanje pravne zaščite manjšin je tesno povezano z varstvom človekovih pravic na mednarodni in nacionalni ravni. Pričujoča analiza je zlasti namenjena dvema specifičnima manjšinama – slovenski manjšini v Italiji in italijanski manjšini v Sloveniji – ter pravni zaščiti, ki je manjšinama priznana v dveh tako različni pravnih ureditvah, kot sta italijanska in slovenska. Oba sistema je mogoče opredeliti kot “promocijska” in povezana
s pravnimi načeli za zaščito manjšin, opredeljenih na mednarodni in evropski ravni. Gre za vprašanje, ki se nenazadnje pogosto obravnava površno, kar pušča veliko prostora za stereotipe in klišeje. S tem želimo prispevati k poznavanju težav, s katerimi se ti dve manjšini še vedno soočata in za katere doslej v obeh državah ter njunih institucijah ni bilo ustreznega odgovora in zaščite.

PDF PRIPONKA V SLOVENŠČINI IN ITALIJANŠČINI

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti