fallback-thumbnail

JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

JAVNO UPRAVLJANJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Breda Mulec

Fakulteta za državne in evropske študije v Kranju
e-naslov: breda.mulec@fds.si

Analiza predpisov, ki urejajo položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji je pokazala, da njen položaj ureja obsežna zakonodaja. Pravice so zajamčene že v ustavi in mednarodnih pogodbah ter podrobneje urejene v sistemskih in ostalih posebnih predpisih. Problem, ki ostaja, je nepreglednost nad uresničevanjem obsežne zakonodaje. Predlog krovnega zakona, ki je že nekaj časa v pripravi bi lahko obsežno zakonodajo le
deloma sistemiziral, saj ne more poseči na vsa področja, ki jih urejajo posebni predpisi. Uresničevanje pravic bo učinkovitejše z večjo podporo kakovostnih programov na različnih področjih družbenega življenja, ki imajo za cilj ustvarjati sožitje in vzpodbujati medkulturni dialog na narodnostno mešanem območju.

PDF v priponki v italijaščini in slovenščini

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst