fallback-thumbnail

VREDNOTENJE S POMOČJO METODE DELFI: PERCEPCIJA ZAŠČITE JEZIKOVNIH MANJŠIN V ITALIJI IN SLOVENIJI

VREDNOTENJE S POMOČJO METODE DELFI: PERCEPCIJA ZAŠČITE JEZIKOVNIH MANJŠIN V ITALIJI IN SLOVENIJI

Luca Bianchi

Sodelujoča ustanova: Inštitut Jacques Maritain, Trst
Elektronska pošta: bianchiunits@libero.it

Metoda delfi kot raziskovalno orodje omogoča splošne prikaze določenega dogodka, njen namen pa so lahko napovedi ali vrednotenja. V primeru tu predstavljene študije smo metodo delfi uporabili v vlogi vrednotenja. Predmet raziskave je bila percepcija glavnih deležnikov glede uporabe veljavnih predpisov s področja zaščite slovenske jezikovne manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji.
Raziskava nam razkriva dve različni družbeni skupini, za kateri so značilni specifični kulturni procesi; na eni strani ju povezuje kompleksnost dinamike med lokalnim in globalnim, na drugi strani pa zavest o tem, da ima uporaba maternega jezika ključno vlogo pri oblikovanju družbene in osebne identitete pripadnikov jezikovnih manjšin, ki
sta predmet raziskave.

PDF priponka v italijanščini in slovenščini.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst