Zakonodaja Republike Slovenije
Zakonodaja Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Zakonodaja Republike Italije
Mednarodni sporazumi in pogodbe