Ksenija Dobrila

Deželna predsednica

Alenka Florenin

Predsednica Deželnega sveta

Aleksander Coretti

Pokrajinski predsednik za Tržaško

Igor Kocijančič

Deželni podpredsednik

Marino Marsič

Pokrajinski predsednik za Goriško

Antonio Banchig

Pokrajinski predsednik za Videmsko

Člani izvršnega odbora

Ksenija Dobrila, Antonio Banchig, Aleksander Coretti, Štefan Čok, Maja Humar, Igor Kocijančič, Dorica Kresevič, Marino Marsič, Stefano Predan, Živka Persi.