Ksenija Dobrila

Deželna predsednica

Alenka Florenin

Predsednica Deželnega sveta

Igor Tomasetig

pokrajinski predsednik za Tržaško

Maja Humar

Pokrajinska predsednica za Goriško

Luigia Negro

Pokrajinska predsednica za Videmsko

Člani izvršnega odbora

Antonio Banchig, Štefan Čok, Marco Delise, Ksenija Dobrila, Franc Fabec, Alenka Florenin, Robert Frandolič, Pierina Furlan, Maja Humar, Sonja Klanjšček, Kristina Knez, Igor Kocijančič, Dorica Kresevič, Martin Lissiach, Ksenja Majovski, Marino Marsič, Luigia Negro, Milena Padovan, Živka Persi, David Peterin, Erik Piccini, Miha Samsa, Livio Semolič, Andrej Šik, Paolo Slamič, Roberta Sulčič, Igor Tomasetig, Mateja Zorn.