fallback-thumbnail

PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE

PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V
SLOVENIJI: POLITIČNO VPRAŠANJE

Maurizio Tremul

Participacija Italijanske narodne skupnosti (v nadaljevanju: INS) pri upravljanju javnih zadev (res publica) v Sloveniji in na Hrvaškem je vedno predstavljala pravico, za katero so se dolgo potegovali, a si je še niso izborili, vsaj ne v takem obsegu in s tako kakovostjo, ki bi bila vredna dejansko demokratične evropske države. Uvedba pravne osnove za zagotovitev participacije in pravice do zastopanosti narodnih manjšin v procesih odločanja v slovensko in hrvaško ustavno ureditev in instrumenti, sprejeti v obeh, čeprav različnih ureditvah, ki pa imata številne analogije, razen v redkih primerih niso dosegli pomembnejših dejanskih učinkov na poglavitno interesno sfero skupnosti: soupravljanje teritorija. Predmet pričujočega prispevka bo torej analiza vključevanja in participacije INS v Sloveniji v procese in mehanizme odločanja na državni in lokalni ravni.

PDF v priponki v italijanščini in slovenščini

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!