Dobitniki odličij in plaket dela in boja
XXVII. deželni kongres SKGZ
V. glavni svet SKGZ
VII. glavni svet SKGZ
VIII. glavni svet SKGZ
IX. občni zbor SKGZ
X. občni zbor SKGZ
XII. občni zbor SKGZ
XIII. občni zbor SKGZ
XIV. občni zbor SKGZ
XV. občni zbor SKGZ
XVI. občni zbor SKGZ
XVII. občni zbor SKGZ
XVIII. občni zbor SKGZ
XIX. občni zbor SKGZ
XX. občni zbor SKGZ
Izredni občni zbor SKGZ
XXV. deželni kongres SKGZ
XXVI. deželni kongres SKGZ