Odlok Deželne predsednice št. 0229/Pres. z dne 2. decembra 2013 (v italijanščini)
Posebni statut Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine (v italijanščini)
Odlok Deželnega predsednika št. 253 z dne 5. avgusta 2005 (v italijanščini)
Odlok Deželnega predsednika št. 340 z dne 3. oktobra 2005 (v italijanščini)
Odlok Deželnega predsednika št. 346 z dne 18. decembra 2008 (v italijanščini)
Odlok Deželnega predsednika št. 160 z dne 19. junija 2009 (v italijanščini)
Odlok Deželnega predsednika št. 213 z dne 5. oktobra 2010 (v italijanščini)
Odlok deželnega predsednika št. 226 z dne 26. septembra 2011 (v italijanščini)
Deželni zakon št. 26 z dne 16. novembra 2007 (v italijanščini)