Resolucija Državnega zbora Republike Slovenije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah
Sklep Vlade RS o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
Strategija odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
Teze zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
Ustava Republike Slovenije
Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM-A)