Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v italijanščini)
Londonski memorandum o soglasju (v italijanščini)
Osimski sporazum (v italijanščini)
Splošna deklaracija o človekovih pravic