fallback-thumbnail

RAZISKAVA O UČINKIH ZAKONODAJE NA OHRANJANJE MANJŠINSKEGA JEZIKA, KULTURE IN IDENTITETE

Izpeljali bomo dve specifični raziskavi. Prva bo zajela vse javno dostopne podatke, statistične izračune ter druge, podobne raziskave in študije, z namenom oceniti učinke, ki jih imata trenutna evropska in državna zakonodaja in njuno izvajanje na ohranjanje in promocijo jezikovne, kulturne in manjšinske identitete. Izključno znanstvena raziskava se želi osredotočiti na učinke v praksi in izvajanju, ki jih ima trenutno izvajanje/neizvajanje zakonodaje na področju varstva manjšin na pripadnike manjšin, oz. če jim omogoča ohranjanje in razvoj lastne identitete jezika in kulture in se izogiba asimilacijskim procesom. Druga, kvantitativna raziskava sociološkega tipa bo izvedena na raprezentativnem vzorcu pripadnikov obeh narodnostnih manjšin in večin (2.000 oseb) in bo skušala oceniti percepcijo javnega mnenja o učinku, izvajanja/neizvajanja zakonodaje na področju varstva manjšin. Na podlagi javnomnenjske ankete bomo skušali poglobiti vsebine, ki so prišle na dan v raziskavi “RAVFG – Avtonomna dežela FJK: Prva raziskava o jezikovnih skupnostih” (v fazi publikacije), ki so jo leta 2006 dodelili SLORI-ju in Furlanskemu filološkemu združenju in jih razširiti tudi na slovensko stvarnost. Pridobljene podatke bomo med seboj primerjali tudi na čezmejnem nivoju. Bistvo aktivnosti je pridobiti znanstveno sliko o konkretnih učinkih, ki jih ima izvajanje/neizvajanje zakonodaje na področju varstva manjšin na pripadnike manjšin ter javno mnenje o tem. Izvajalci: Slori, Inštitut za upravno pravo, Univerza v Trstu.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst