fallback-thumbnail

RABA IN FUNKCIJA JEZIKOV SLOVENSKE IN ITALIJANSKE MANJŠINE: BIOGRAFSKA ANALIZA

RABA IN FUNKCIJA JEZIKOV SLOVENSKE IN ITALIJANSKE MANJŠINE: BIOGRAFSKA ANALIZA

Chiara Beccalli

Oddelek za politične in družbene vede, Univerza v Trstu
cbeccalli@units.it

Intervjuji, ki smo jih opravili med pripadniki obeh manjšinskih skupnosti, kažejo, da je za zagotavljanje obstoja manjšin, posebej še na podeželju, nadvse pomembna prisotnost šol ter športnih in kulturnih društev. Poleg tega igra matična družina, v kateri otroci dozorevajo, primarno vlogo pri oblikovanju njihove identitete in pri spodbujanju mladih za aktivno in ustvarjalno vključevanje v društva in v življenje skupnosti. Intervjuvanci zatrjujejo, da se zaščitni zakon ne izvaja povsem dosledno, zato je dvojezičnost samo fasada, za katero se skrivata nevednost in nezaupanje. Pa vendar sami intervjuvanci potrjujejo, da zaradi lenobe in bojazni, da bodo videti zoprni, ali pa povsem samodejno uporabljajo jezik večine, čeprav se zavedajo, da na tak način ogrožajo jezikovno in kulturno živost svoje skupnosti.

PDF v priponki v italijanščini in slovenščini

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst