20190909-Občina-Milje

Županja Občine Milje Laura Marzi sprejela predstavnike SKGZ. SDGZ in Kmečke zveze

 

»Nekoč je ležal na moji mizi prostorski načrt Občine Milje. Zarisane so bile kopenske meje celotnega miljskega polotoka, med državno mejo in morjem, se pravi na področju Republike Slovenije, je bilo polje belo, pristajal bi le še napis hic sunt leones.«

Tako je miljska županja Laura Marzi nagovorila predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila med današnjim srečanjem, ki je potekalo na miljskem županstvu. Na mizi leži zdaj nov prostorski načrt, ki obsega geografsko karto tudi področja Občine Ankaran in Mestne občine Koper. Tri občine so karto izdelale usklajeno, kar velja za miljsko županjo kot primer dobre prakse čezmejnega sodelovanja.

Predsednico Dobrila sta spremljala pokrajinski predsednik Igor Tomasetig in sodelavec Martin Lissiach, delegacijo pa sta sestavljala še tajnik Kmečke zveze Erik Masten in sodelavec Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Matteo Feruglio.

Beseda je tekla o dvojezičnem poslovanju miljske občinske uprave, ki ravna na tem področju še kar zgledno, saj je v preteklih letih odobrila nov statut, ki obravnava tudi prisotnost Slovencev na občinskem področju, opremila novo knjižnico z dvojezičnimi napisi ter namestila celo vrsto dvojezičnih tabel na občinskem ozemlju. Ksenija Dobrila in Igor Tomasetig sta poudarila potrebo po sistematičnem koriščenju priložnosti, ki izvirajo iz zakona št. 38/01, predvsem v povezavi s Centralnim uradom za slovenski jezik, ter potrebo po zagotavljanju kadrov, ki obvladajo slovenski jezik, v sklopu deželne zdravstvene ustanove.

Predstavnika Kmečke zveze sta se osredotočila na potencial gospodarskega razvoja prostora. Laura Marzi je s tržaškim županom edina predstavnica tržaškega območja v Svetu krajevnih avtonomij FJK in zato lahko v dogovoru z ostalimi župani posreduje v sklopu tega posvetovalnega telesa tudi potrebe slovenske narodne skupnosti.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti