dezelni_svet_skgz_2

Živahen Deželni svet opozarja, da stopa predkongresno obdobje v živo

Živahna razprava in številna prisotnost sta odlikovala zadnje zasedanje Deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki je potekalo v torek v Jamljah. Na dnevnem redu seje političnega organa krovne organizacije so bili poleg poročila predsednice tudi predlogi za nov statut ter sprejem novih članov.

Ksenija Dobrila je po uvodnem nagovoru predsednice Deželnega sveta Alenke Florenin podala poglede na aktualno dogajanje od analize preteklega dogajanja tako na pokrajinskem kongresu v Trstu do stanja na nepremičninskem sektorju.

Pokrajinski predsednik Igor Tomasetig je prisotne nagovoril s svojo analizo poteka pokrajinskega kongresa za Tržaško, med katerim ni kot edini kandidat prejel podpore večine delegatov. Spregovoril je tudi o stanju tržaške nepremičninske Družbe Dom, katere je prevzel vajeti v preteklih tednih.

Razpravljalcev je bilo veliko. Prvi se je oglasil deželni organizacijski tajnik, ki je bil pred kratkim izvoljen za goriškega pokrajinskega predsednika, Marino Marsič. Sledili so mu Tamara Blažina, Nives Cossutta, Štefan Čok, Gorazd Pučnik, Igor Kocijančič, Boris Siega, Tomaž Ban in Živka Persi. Sledili so tudi Kristina Knez, nekdanji predsednik Rudi Pavšič, ki je z Alešem Waltritschem predlagal preložitev deželnega kongresa na jesenski termin, Boris Peric, Vesna Tomsič ter Saša Primosig.

Predsednica Ksenija Dobrila je pred drugim delom posvetovanja potegnila zaključke razprave ob spodbudi k skupnim prizadevanjem za organizacijo, ki kljub različnim pogledom temelji na enotnosti temeljev, kot so laičnost, usmerjenost v socialno in naprednost. »Različnost pogledov je očiten dokaz vitalnosti Slovenske kulturno-gospodarske zveze,« je mnenja predsednica SKGZ.

Pavel Slamič je prisotnim predstavil predloge za spremembe statuta. Med predlagami novostmi je tudi operativni lik ravnatelja organizacije. Preko spletne povezave je svoje poglede podal tudi Adriano Kovačič, predvsem na podlagi možnih scenarijev in že obstoječih sprememb, ki jih predvideva italijanska reforma tretjega sektorja. Posodobitev statuta bo ponujena v presojo kongresu SKGZ, ki bo 28. maja v Gorici.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!