fallback-thumbnail

Zaščitni zakon in Narodni dom v ulici Filzi: pokrajinski predsednik SKGZ pisal rektorju Demenicu Romeu

Na nedavni seji pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško je tekla razprava tudi o 19. členu zaščitnega zakona, ki zadeva vračanje nekaterih nepremičnin. Glede Narodnega doma v Ul. Filzi, kjer ima danes sedež Visoka šola za prevajalce in tolmače Univerze v Trstu, je pokrajinski predsednik SKGZ Igor Gabrovec naslovil na rektorja tržaške univerze Domenica Romea pismo, v katerem se mu že uvodoma zahvaljuje za izkazano razpoložljivost pri dogovarjanju z Narodno in študijsko knjižnico. Univerza je namreč z NŠK dosegla sporazum glede uporabe nekaterih prostorih v pritličju stavbe bivšega Narodnega doma. “Prepričan sem, da tudi vsi naslednji koraki morajo sloneti na resnem in odkritem dogovarjanju in torej iskanju možnih rešitev, ki naj bodo spoštljive do potreb tako tržaške univerze kot tudi specifično slovenske manjšine,” je v svojem pismu rektorju Romeu poudaril Gabrovec in se pri tem sklical na določilo 19. člen zaščitnega zakona, ki glede tega predvideva tudi sklenitev konvencije med Deželo in Univerzo.

Hvalevredno je dejstvo, da sta se kljub odsotnosti predvidene konvencije Univerza in NŠK sporazumeli za sodelovanje, ki se kaže tudi pri poenostavljenem koriščenju Velike dvorane za najrazličnejše slovenske pobude kulturnega značaja. V istem členu zaščitnega zakona je nadalje zapisano, da “v kolikor ne pride do dogovora v roku 5 let, bo vprašanje urejeno v naslednjih šestih mesecih z odlokom predsednika ministrskega sveta.” Pet let je dejansko že minilo in se bo zato s tem vprašanjem predvidoma ukvarjala prihodnja italijanska vlada. V zaključku svojega dopisa je zato tržaški predsednik SKGZ rektorja tržaške univerze prosil za dvoje podatkov v zvezi s samim poslopjem Šole za prevajalce, in sicer koliko je trenutno še možnega razpoložljivega prostora v poslopju, ki ga že sedaj univerzitetna ustanova ne uporablja, in kakšno je bilo točno stanje zasedenosti prostorov na dan, ko je stopil v veljavo zaščitni zakon 38/01, se pravi marca 2001. S tem v zvezi je Gabrovec predlagal čimprejšnje srečanje med krovnima organizacijama, upravo tržaške univerze ter deželnim odborništvom za kulturo, ki podrobneje sledi vprašanju vračanja nepremičnin na osnovi zaščitnega zakona.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti