prefektinja-ts-porzio_0

Zahvala tržaški perfektinji Annapaoli Porzio

 

 

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je pisal tržaški prefektinji Annapaoli Porzio, ki odhaja na novo službeno zadolžitev:

“Dovolite, da Vam ob odhodu na novo delovno mesto izrečem zahvalo naše narodne skupnosti za prizadevnost in strokovnost, ki ste ju izkazali kot najvišja predstavnica državne izvršne oblasti v naši deželi. Že od vsega začetka ste pokazali veliko senzibilnost za odprta vprašanja in še posebej za tista, ki v tem času prednjačijo v državi in so večkrat predmet nepotrebnih špekulacij in volilnih računic.

V času, ko ste vodili tržaško prefekturo, ste bili vseskozi pozorni tudi do naše narodne skupnosti in do utrjevanja dobrososedskih odnosov. Za to sem Vam posebej hvaležen in Vam izražam bližino Slovenske kulturno-gospodarske zveze in bogatega sistema organizacij in ustanov, ki jih zastopa.

Večkrat sva imela priložnost za srečanja in medsebojno izmenjavo mnenj. Vedno sem našel pri Vas razumevanje, veliko intelektualno širino in če mi dovolite tudi »prijateljstvo« pomembne institucionalne predstavnice do naše stvarnosti.

Posebej bi se Vam rad zahvalil za Vaše vsestransko prizadevanje pri delovanju manjšinskega omizja pri Ministrstvu za notranje zadeve. Na njem smo obravnavali veliko tematik in marsikatero tudi primerno rešili, druge pa postavili na tirnice bodočega ugodnega reševanja.”

 

Trst, 28. januarja 2019

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti