fallback-thumbnail

Zahvala SKGZ poslanki Tamari Blažina

Slovenska kulturno gospodarska zveza pozdravlja odobritev amandmaja poslanke Tamare Blažina v proračunski komisiji poslanske zbornice, s katerim je slovenska parlamentarka dejansko dosegla doslej najvišjo finančno dotacijo za našo narodno skupnost v Italiji. »Če pomislimo, da je pred par leti manjšinska organiziranost bila pod velikim udarom zaradi hude finančne krize in drastičnim rezom, ki so postavili pod vprašaj sam obstoj pomembnih kulturnih, vzgojnih, znanstvenih in ostalih slovenskih sredin v Italiji, lahko toliko bolje dojamemo domet doseženega rezultata,« poudarjajo v sporočilu za tisk. »V tem pogledu postane še toliko bolj pomenljivo dejstvo, da je slovenski poslanki uspelo uvrstiti financiranje manjšine v sklop rednih državnih stroškov in se s tem izogniti vsakoletni veliki negotovosti stabilizacijskega zakona, kar bo naši organizirani skupnosti med drugim omogočilo večletno načrtovanje dejavnosti in s tem primerno razvojno strategijo«. To predstavlja za vso manjšino lep, pozitivni izziv, s katerim se bo treba takoj soočati, poudarja SKGZ, »saj ne smemo zamuditi velike priložnosti, ki nam jo ponuja končno dosežena gotova finančna osnova, s katero pa bomo morali vsekakor vedno zelo trezno in varčno ravnati«. Nezanemarljivo novost predstavlja tudi vključitev financiranja 3. člena glede delovanja Paritetnega odbora v sklop državnih sredstev, ki jih upravlja in posledično porazdeli dežela Fjk. SKGZ se zato zahvaljuje poslanki Tamari Blažina, ki je v sodelovanju z načelnikom poslanske skupine Demokratske stranke Ettorejem Rosatom in pristojnimi vladnimi sogovorniki, uspela povečati in stabilizirati financiranje slovenskim organizacijam ter nenazadnje tudi pomagati italijanski manjšini za ponovno pridobitev finančne dotacije, ki je bila popolnoma izničena v začetnem vladnem predlogu stabilizacijskega zakona.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti