fallback-thumbnail

Zadovoljstvo SKGZ in SSO zaradi prispevka špetrski šoli

Predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Rudi Pavšič in Drago Štoka, sta z zadovoljstvom vzela na znanje vest, da namerava uprava Dežele Furlanije Julijske krajine v tekočem letu nameniti izredni prispevek 60.000 evrov za dvojezično šolo v Špetru. Omenjena dvojezična šola je zelo pomembna za Benečijo in za celotno našo narodno skupnost, zato sta krovni organizaciji tej šoli od vsega začetka stali ob strani in si po svojih močeh prizadevata za njeno čim večjo rast in uspešno delo. SKGZ in SSO sta bili tej šoli ob strani tudi ob nemajhnih težavah, ki jih je ta morala premostiti, zato ta omenjeni deželni izredni prispevek krovni organizaciji pozdravljata in sta prepričani, da bo Dežela FJK tej šoli tudi v bodoče naklonjena in ji tudi konkretno pomagala.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!