stadion

Za novo športno dvorano dražje in cenejše različice

SV. IVAN – Razvoj Stadiona 1. maj ta čas v deželni in občinski komisiji

 

Razvojna pot Stadiona 1. maj pri Sv. Ivanu, na katero so skupaj stopile vse soudeležene organizacije Slovencev v Italiji, prehaja v novo fazo. Pristojna deželna svetniška komisija naj bi danes predvidoma sprejela predlog nove porazdelitve neizkoriščenih sredstev iz zaščitnega zakona (5,3 milijona evrov), od katerih bodo slabo polovico (2,5 milijona) namenili gradnji novega športnega objekta ob Stadionu, na območju neuporabljenega nogometnega igrišča. Naslednji korak bo odobritev ukrepa v deželnem svetu, predvidoma konec tega meseca.

Včeraj dopoldne je Stadion medtem obiskala neka druga komisija — šesta tržaška občinska komisija, pristojna za urbanistiko. Predseduje ji Salvatore Porro (Fratelli d'Italia). Za ogled so se občinski svetniki odločili na zadnji seji, ko so obravnavali prošnjo načrtovalcev novega objekta, ki bi radi na območju, kjer velja za novogradnje višinska omejitev desetih metrov, zgradili nekoliko višjo (približno trinajstmetrsko) telovadnico. To pa zato, ker naj bi dijaki in drugi obiskovalci tam igrali različne športe (od odbojke do rokometa), ki to zahtevajo. Svetoivanski rajonski svet je pred časom že izrazil pozitivno mnenje, v komisiji pa je svetnik Everest Berteli (Forza Italia) opozoril, da se v poročilu občinskih uradov omenjajo tudi hidrogeološke omejitve, zaradi česar je pred odločitvijo predlagal ogled. Na prizorišču so svetnike, funkcionarja Giulia Bernettija in njegove sodelavce sprejeli predstavniki ŠZ Bor Gorazd Pučnik, Marco Delise in nadzornik Edi Košuta ter predstavnilk lastništva (to je družbe SIS, v kateri so zaenkrat soudeleženi Bor, Tržaška matica in društvo Škamperle) Alan Oberdan. Občinsko osebje je v bistvu pojasnilo, da hidrogeološke omejitve na tem območju ne gre upoštevati, tako da večjih pripomb ni bilo (občinska komisija naj bi predlagani izjemi torej ugodila, nakar se bo izrekel se občinski svet), je pa bila to priložnost, da svetniki spoznajo kraj in bodoče načrte.

Glede slednjih pa slika še vedno ni izostrena. Pri Boru pravijo, da dokler ne bo uradno znano, koliko sredstev je na razpolago (sprva je bil govor o več kot treh milijonih evrov, na Deželi zdaj obravnavajo vsoto 2,5 milijona) in kdo bo njihov prejemnik (kot znano je SSO postavil vprašanje preoblikovanja lastništva Stadiona, tako da naj bi vanj tako ali drugače vključili to organizacijo), ne bo mogoče govoriti o dokončnem in konkretnem načrtu. Obstajajo cenejše in dražje različice, kakršne so julija predstavili slovenskemu ministru Gorazdu Žmavcu.

Govor je vsekakor o večnamenskem športnem objektu. Na nogometnem igrišču obsega uporabna površina kakih 5000 kvadratnih metrov, od tega bi največ tisoc kv. m. dodelili za slačilnice, sanitarie in druge servisne prostore. Na preostalem območju (vedno odvisno od razpoložljivih sredstev) naj bi nastalo več med seboj povezanih igrišč za različne športe. Ločevale naj bi jih premične pregrade (pregradne stene ali pa zavese, kakršne imajo v mnogih športnih dvoranah v Sloveniji, npr. na Rogli). Da bi bil center še tesneje povezan z višjimi srednjimi šolami, bi odprli zaklenjeni (in zaraščeni) vhod ob nogometnem igrišču in uredili pot. Nekaj sredstev terja napeljava kanalizacije, elektrike in plina. Sredstva za vzdrževanje pa bi nato najbrž v dobri meri črpali z oddajo igrišč v najem. Drugo vprašanje zadeva »stari del« Stadiona, kjer bi po mnenju nekaterih lahko okrepili kulturno-vzgojno ponudbo. A o tem je treba še razpravljati. (af)

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti