57f77fb536264

Za Igorja Kocijančiča veliko zadoščenje, a tudi grenkoba

»Zadoščenje nad razsodbo, a tudi grenkoba, da moraš ti sodišču dokazati svojo nedolžnost, medtem ko bi ti moralo tožilstvo, ki te nečesa obtožuje, dokazati krivdo.« Igor Kocijančič takole komentira sklep prizivnega Računskega sodišča, ki je razveljavilo prvostopenjsko razsodbo, po kateri bi moral bivši deželni svetnik vrniti Deželi 6.588 evrov.
Nekdanjemu politiku je tožilec deželnega Računskega sodišča leta 2011 očital neupravičene in torej nezakonite osebne reprezentančne stroške. Sodišče je osvojilo obtožnico in Kocijančiču naprtilo vrnitev omenjenega zneska. Slovenski svetnik se je pritožil na prizivno sodišče z utemeljitvijo, da so bili vsi reprezentančni stroški skladni z zakoni, v nasprotnem primeru bi moralo tožilstvo dokazati njegovo morebitno malomarnost ali celo kršitev zakonov. Tega pa ni naredilo, kot tudi ni dokazalo, da stroški v višini 6.588 evrov niso sodili v sklop reprezentančnih stroškov.
Prizivni sodniki so v celoti sprejeli Kocijančičeva stališča in, kot rečeno, razveljavili razsodbo deželnih kolegov. Ob tem so tudi izpostavili, da je pravilnik deželnega sveta nalagal svetnikom opis namembnosti reprezentančnih stroškov ter ne podrobnosti le-teh. To je že druga oprostitev za Kocijančiča. Prva se je nanašala na njegove reprezentančne stroške iz prvega polletja leta 2012. Bivšega deželnega poslanca še čaka prizivna razsodba v zvezi z reprezentančnimi stroški (okoli 70 tisoč evrov) svetniške skupine SKP-Mavrična levica, ki jo je vodil v zakonodajni dobi 2008-2013. »Računam, da bodo sodniki ravnali enako kot z mojimi osebnimi reprezentančnimi stroški. Da bodo torej pritrdili, da je bilo vse zakonito in da torej tudi pri tem ni prišlo do malomarnosti,« nam je povedal Kocijančič.
Drugačna usoda je doletela nekdanjega deželnega svetnika desne sredine Luigija Cacittija, ki bo moral vrniti deželni upravi 16.781 evrov. Prizivni sodni zbor Računskega sodišča je razsodil, da Cacitti (Ljudstvo svobode) ni dovolj natančno utemeljil svojih potnih stroškov, kar je že ugotovilo prvostopenjsko sodišče.
(st)
(Primorski dnevnik, 7. oktobra 2016)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst