553f629d5108f

Vloga narodnih manjšin v prostoru Severnega Jadrana

Cilj standardnega projekta LEX, ki ga financira Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 in ki je potekal v preteklih 42. mesecih (2011-2015), je predstavljala analiza izvajanja in raziskave na področju morebitnega razvoja zaščitne zakonodaje narodnih skupnosti, ki so naseljene v tem prostoru. Poleg tega so akterji projekta usmerili veliko pozornost v dodatno izboljšanje že odličnih odnosov med italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji in slovensko narodno skupnostjo v Italiji.
Ni pa cilj zaključnega posveta, ki bo potekal v sodelovanju z Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino, opraviti dodatno pravno oz. sociološko poglobitev v aktualno stanje izvajanja zaščite, saj je bilo natančno delo na tem področju že opravljeno v številnih projektnih dejavnostih.
Ob zaključku projekta si želimo namreč usmeriti pogled v prihodnost. Nismo se slučajno odločili, da izpeljemo posvet v Trstu. Glavno mesto dežele predstavlja ključno področje, kjer, tudi z ozirom na zgodovinski, politični in družbeni razvoj preteklih let, je možno oz. po našem mnenju pravzaprav nujno, dodatno razviti trenutno pozitivno vzdušje in hkrati prepričano aktualizirati princip integracije, v katerega smo se poglobili tudi z raziskovanjem zaščitne zakonodaje.
Želimo si torej, da bi prišlo ravno v tem zgodovinskem trenutku, ko se nam z že omenjeno spremembo vzdušja na obzorju razpirajo novi izzivi, do soočenja med manjšinami in večinami.
Vprašanje, ki si ga postavljamo, je sledeče: kaj pričakujejo manjšine od večin oz. kaj pričakujejo večine od manjšin? Kako se lahko medsebojno obogatimo in posledično, kako lahko skupaj obogatimo Trst?
Naj bo torej zaključni posvet standardnega projekta LEX nov začetek na poti iskanja novih možnosti dialoga tako v Trstu kot na celotnem čezmejnem področju.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte