fallback-thumbnail

Večjezičnost v deželnem svetu FJK je izraz visokega kulturnega nivoja levosredinske politične večine

Nov poslovnik, ki deželnim svetnikom omogoča, da se v deželnem parlamentu FJK lahko izražajo v priznanih manjšinskih jezikih, je pomemben dosežek, ki kaže na visok kulturni nivo Illyjeve uprave in levosredinske politične večine. Večjezičnost je namreč naravna danost tega prostora in ustavno zajamčena pravica pripadnikom tu živečih manjšin. Sedaj se to udejanja tudi v vsakdanjem poslovanju pomembnega institucionalnega organa.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza zato izraža priznanje deželnemu svetu FJK za tak dosežek, ki ga nekateri sicer označujejo kot uvajanje zmede “Babilonskega stolpa”, v resnici pa gre za uresničevanje nove Evrope, kjer vsi jeziki in vse kulture lahko uživajo polno pravico do obstanka, razvoja in zato tudi dostojanstva.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti