glasbeni-v-td

V Trgovskem domu novo poglavje slovenskega glasbenega šolstva

 

 

Glasbeni šoli bosta skupaj stopili v drugo nadstropje

Narejena sta bila odločilna koraka v razpletanju zgodbe vračanja Trgovskega doma v Gorici. Zato bosta morda že prihodnje leto v Fabianijevo palačo na Korzu skupaj vstopili Glasbena matica in Center za glasbeno vzgojo Emil Komel.

Znano je, da sta se šoli odrekli četrtemu nadstropju Trgovskega doma, ker bi bila skrb za njegovo obnovo zanju prevelik zalogaj. Breme sta si torej naložili Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Na pismo predsednice paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Ksenije Dobrila, ki je vsebovalo vprašanje o odločitvah glede namembnostì nadstropja, sta krovni organizaciji odgovorili s pismom, v katerem sta potrdili pripravljenost, da ga prevzameta z namenom, »da bodo tamkajšnji prostori po nujno potrebnem postopku obnove lahko dodeljeni končnemu uporabniku, kot veleva 19. člen zaščitnega zakona st. 38/2001«. Predsednika Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ) sta izpostavila, da sedanje stanje prostorov ne omogoča njihove ponovne uporabe in da je zato potreben finančni poseg dežele. Pogoj, da se dogovarjanje in postopek pridobivanja denarja sploh začneta, pa je formalni prevzem prostorov.

Glede drugega nadstropja Trgovskega doma sta krovni organizaciji predlagali, da se namenijo Glasbeni matici in Centru Emil Komel, »ki naj tam, na podlagi vnaprej izdelanega načrta, razvijeta skupno delovanje v smislu enovite ponudbe koristnikom slovenskega glasbenega šolstva na Goriškem«. Krovni organizaciji sta tako osvojili usmeritev komisije za Trgovski dom, ki je na začetku oktobra sprejela sklep, da bo drugo nadstropje dodeljeno glasbenima šolama pod pogojem, da ne bosta v njem replicirali že obstoječega, temveč da bosta na podlagi skupnega, inovativnega projekta in sinergij zasledovali cilj dviga kakovosti glasbenega pouka na Goriškem. Na zasedanju sredi oktobra je paritetni odbor sprejel predlog krovnih organizacij in sklep poslal deželni upravi.

«Paritetni odbor seveda podpira pobudo, da v Trgovski dom skupaj vstopita glasbeni šoli. Zdaj je njuna naloga, da to pripravljenost konkretizirata v vsebinskem projektu, ki ga bosta nato izpeljali,« nam je včeraj povedala predsednica Ksenija Dobrila. »V komisiji za Trgovski dom je bilo popolno soglasje okrog cilja, da se v drugo nadstropje vselita glasbeni šoli na podlagi skupnega projekta. To pomeni, da tam ne bosta živeli vzporednih življenj, ampak da bosta sodelovali. Za začetek lahko v novih prostorih združita v en sam razred tiste predmete, ki jih na obeh šolah poučujejo isti profesorji,« o tem, kaj bi lahko pomenil skupni projekt, na glas razmišlja Livio Semolič, predsednik komisije. Dodal je, da zdaj, na osnovi odločitev manjšine in sklepa paritetnega odbora, lahko vsak čas pride do prenosa posesti drugega nadstropja deželi, ki ga bo nato oddala v brezplačni najem glasbenima šolama. Le-ti se v zameno obvezujeta, da bosta plačevali tekoče stroške.

Da šoli resno mislita, sta potrdila njuna predsednika, Milena Padovan za Glasbeno matico in Blaž Kerševan za Center Emil Komel, ki sta si 2. novembra s Semoličem ogledala prostore. Šoli bosta imeli na voljo polovico nadstropja, osem sob in okrog 220 kv. metrov površin v polovici, ki gleda na Korzo in ki je bila sprva namenjena perifernim službam pravosodnega ministrstva. Drugo polovico zasedajo pisarne finančnega ministrstva. Pri ogledu se je slovenski trojici pridružil v.d. direktorja goriškega zapora, Ottavio Casarano, ki je obenem na čelu krajevnih služb pravosodnega ministrstva. Skupaj so ugotavljali – v veselje zlasti Padovanove in Kerševana -, da so prostori obnovljeni, urejeni, svetli, opremljeni z ustreznimi napeljavami, ponekod tudi z napravami za klimatizacijo, dostopni fizično oviranim učencem, vogalna dvoranica pa je kot nalašč za šolske nastope. Skratka, takoj so vseljivi. Casarano je izrazil le željo, da bi v »zameno« za tako lepe prostore šoli razmislili o tem, da vstopita v zapor in da za zapornike pripravita glasbeno sprostitev. Računa pa tudi na vabilo na njune glasbene nastope. (ide)

 

Primorski dnevnik, 11. 11. 2018

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!