fallback-thumbnail

V SKGZ Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji - Analisi, applicazione e sviluppo della Tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia SKGZ pri tržaškem prefektu in vladnem komisarju za FJK Givanniju Balsamu

Danes dopoldne je novi tržaški prefekt in vladni komisar v FJK Giovanni Balsamo sprejel deželnega tajnika (in hkrati pokrajinskega predsednika za Tržaško) SKGZ Igorja Gabrovca in pokrajinskega predsednika SKGZ za Goriško Livia Semoliča. Na srečanju, za katerega je zaprosila SKGZ že takoj po Balsamovi umestitvi, sta predstavnika krovne organizacije predstavila delovanje SKGZ in njene programske smernice. Semolič in Gabrovec sta prefektu Balsamu posebej izpostavila prizadevanja SKGZ za boljše čezmejne odnose, za promocijo slovenskega jezika in kulture v italijanskem prostoru ter za uveljavljanje interesov in pravic slovenske narodne skupnosti v FJK. V tem smislu je bilo izpostavljena današnja razlika med Goriško, kjer so vidni znaki izboljšanja odnosov do slovenske narodne skupnosti, in Trstom, kjer so večkrat žal še vedno odločujoče sile, ki jim je sožitje deveta briga. Vstop Slovenije v Evropsko zvezo s posledičnim izničenjem mejnih pregrad predstavlja vsekakor pomemben izziv, ki postavlja Trst in ves obmejni prostor pred novi razvojnimi možnostmi. Posebej je bil izpostavljen pomen sodelovanja med slovensko narodno skupnostjo v Italiji in italijansko skupnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem.

V nadaljevanju sta predstavnika SKGZ prefekta seznanila z neizvajanjem zaščitnega zakona in z vrsto odprtih vprašanj, od perečega problema dekreta Scajola pa vse do novih deželnih storitvenih izkaznic in pa neverjetnih težav (rubež in administrativna ustavitev vozil), ki jih imajo nekateri pripadniki slovenske narodne skupnosti, ki jim davčna izterjevalnica ne priznava pravice do dvojezičnih davčnih kartel. Posebna pozornost je bila posvečena aferi v zvezi s streliščem na Opčinah, kjer je spomenik Pinku Tomažiču in tovarišem še vedno zaklenjen in struktura je še vedno namenjena strelišču. Ugotovljeno je bilo, da se zadeva vleče že predolgo, kar je žaljivo do simbolike prostora in samega dostojanstva krajevnih organizacij, ki si že dolga leta prizadevajo, da bi prišlo do ureditve spominskega parka miru. V pogovoru s prefektom so bile izpostavljeni vsi dosedanji dogovori in nespoštovana zagotovila pristojnih oblasti. Evidentirane so bile nekatere možne poti, ki bi privedle do rešitve problema. SKGZ je v tem smislu podprla predlog, da se za poligon poišče novo lokacijo in prostor na Pikelcu tako v celoti posveti spominskemu parku. Livio Semolič in Igor Gabrovec sta prvo vljudnostno srečanje s prefektom Balsamom pozitivno ocenila. Prefekt je v tem smislu zagotovil vso razpoložljivost in pripravljenost na sprotno soočanje o nerešenih problemih. Predstavnika SKGZ sta prefektu poklonila Magajnovo monografijo „Barve otroštva v črnobelem“, katalog medmanjšinskega projekta „Umetniki dveh manjšin“ ter ponatis politično-zgodovinske brošure gibanja Giustizia e Libertà o zatiranju manjšin za časa fašizma.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti