fallback-thumbnail

V odgovoru na Pavšičev dopis napoveduje predsednik zavoda Istat slovenske obrazce

Osrednji italijanski statistični zavod Istat namerava ob bližnjem splošnem popisu kmetijstva in kmetijskih dejavnosti spoštovati pravice slovenske manjšine. V vseh 32 občinah Furlanije-Julijske krajine, ki jih kot narodno mešane občine priznava odlok predsednika republike, bodo kmetovalci po želji, poleg pole v italijanščini, dobili popisno polo tudi v slovenščini. Pri izpolnjevanju slovenskega obrazca jim bo lahko pomagal popisovalec z znanjem slovenščine. Za to bo poskrbela Dežela Furlanija-Julijska krajina, ki bo za to priložnost izbrala 10 odst. popisovalcev, ki obvladajo tudi slovenščino. Za podobne ukrepe se bo Istat odločil tudi za splošni popis prebivalstva, ki je napovedan za oktober 2011. Tako se glasi odgovor predsednika zavoda Istat Enrica Giovanninija na pismo, ki mu ga je naslovil predsednik SKGZ Rudi Pavšič. »V deželi Furlaniji-Julijski krajini, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska narodnostna skupnost, so se pri prejšnjih popisih vedno pojavili problemi v zvezi z dvojezičnimi vprašalniki, ki so jih predvidevali državni in mednarodni zakoni ter razni odloki ustavnega sodišča,« je Giovanniniju napisal Pavšič. Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ki jo 23. člen deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007 priznava kot krovno organizacijo slovenske narodnostne skupnosti v deželi Furlaniji-Julijski krajini, opozarja, da tudi novi zakoni, ki so stopili v veljavo tako v letu zadnjega popisa kot tudi kasneje, specifično zakon št. 38 z dne 21. februarja 2001 (Zaščitni zakon za slovensko jezikovno manjšino) in Odlok predsednika republike z dne 12. septembra 2007 (Potrditev seznama občin v deželi Furlaniji-Julijski krajini, v katerih se uveljavlja zaščita slovenske manjšine, na osnovi 4. člena zakona št. 38) zagotavljajo občanom s stalnim bivališčem v 32 občinah v deželi FJK (na osnovi odloka z dne 12.9.2007) aktivno in pasivno uporabo slovenskega jezika v odnosih z javnimi upravami in koncesionarji za javne storitve. To pravico zagotavlja osmi člen že omenjenega zakona št. 38, je Giovanniniju napisal predsednik SKGZ. »Glede na zgoraj povedano vljudno prosimo za vaše posredovanje pri pristojnih službah, da bi pravočasno pripravile dvojezične obrazce in na tak način omogočile italijanskim državljanom slovenske narodnosti v deželi FJK, da lahko izpolnijo vprašalnike v svojem jeziku, kot določajo veljavni zakoni,« se zaključuje Pavšičev dopis. PRIMORSKI DNEVNIK – 29.7.2010

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti