5660026b62d98

V Gorici prvič zasedal novoizvoljeni Izvršni odbor SKGZ

Slovenska kulturno-gospodarska zveza si prizadeva, da bi v Trstu uresničili prostorski načrt, ki bi upošteval predvsem tri pomembna središča, ki bodo morala predstavljati razvojno vizijo slovenske prisotnosti v mestnem središču. Gre za Narodna domova v Ulici Filzi in pri Sv. Ivanu ter za preureditev športnega centra na Stadionu 1. maj.
O tem je potekala poglobljena razprava na prvi seji novoizvoljenega Izvršnega odbora krovne organizacije, ki se je pod vodstvom predsednika Rudija Pavšiča sestal v Gorici. Uvodno poročilo je podal deželni tajnik Livio Semolič, ki sledi tem vprašanjem že več kot deset let, ko je v sodelovanju s tedanjo deželno upravo sprožil prve odločilne korake za pridobitev Trgovskega doma v Gorici. In prav pozitivna izkušnja s Trgovskim domom, kjer se nadaljuje obnova pritličnih prostorov, ki bodo predstavljali izredno prestižno in središčno lokacijo za sodoben sedež Narodne in študijske knjižnice, je botrovala, da je prevzel v Skgz-ju tudi skrb za narodna domova v Trstu.
Na zasedanju Izvršnega odbora je bilo poudarjeno, da sodi to vprašanje v prioritete deželne Skgz, saj predstavljata nepremičnini iz vseh vidikov izredno pomemben izziv za celotno slovensko skupnost na Tržaškem in v širšem prostoru. V njih bo treba iskati rešitve, ki se približujejo modelu Tržaškega knjižnega središča in ki bodo odprte bogati tržaški kulturni in jezikovni stvarnosti.
Kompleksnost tovrstne problematike zahteva zelo trezno in vztrajno naprezanje in soočanje z različnimi sogovorniki, ki lahko pozitivno vplivajo na dosego zastavljenih ciljev. V tem smislu se tajnik Semolič redno sooča s pristojnimi sogovorniki, od tržaškega župana Cosolinija in predstavnikov tržaške univerze vse do deželnega odbornika Peronija in ostalih institucionalnih sogovornikov. V tem smislu prihaja tudi do rednega soočanja s predsednico paritetnega odbora Ksenijo Dobrila in upravnim odborom NŠK, saj je prav Narodna in študijska knjižnica neposredno zainteresirana za pozitivni zaključek te kompleksne zgodbe, kjer pa so končno na vidiku spodbudni razpleti.
Glede Narodnega doma pri Sv. Ivanu pristojno strokovno osebje na deželnem odborništvu za premoženje prav v tem času pripravlja prvi osnutek načrta, ki bo upošteval potrebe Slorija, NŠK-ja in nenazadnje večje konferenčne dvorane za potrebe slovenskih šol. Na podlagi tega bo moralo priti do dodatnega preverjanja z bodočimi uporabniki in posledično do formalne potrditve celotnega postopka obnove. Člani Izvršnega odbora SKGZ so se seznanili s stanjem Narodnega doma v Ul. Filzi, kjer je položaj še nekoliko nedorečen zaradi objektivnih razlogov. Glede na serijo sestankov, ki so bili izpeljani v zadnjih tednih, bi lahko tudi tam prišlo do določenih zanimivih premikov v naslednjih mesecih. Skratka, potrebna bo še naprej vztrajnost pri spremljanju te problematike, saj sam po sebi 19. člen zaščitnega zakona ne zagotavlja avtomatičnih rešitev, pač pa odpira možnosti, za katere moramo biti dovolj spretni, da jih znamo primerno izkoristiti.
V nadaljevanju seje, na kateri je o načrtih in dejavnosti Deželnega sveta spregovoril njegov predsednik Igor Kocijančič, je predsednik Rudi Pavšič izpostavil pobude, ki jih je SKGZ sprožila glede obnove Stadiona 1. maj. Krovna organizacija je za to problematiko sestavila koordinacijsko delovno skupino, ki jo bo vodil pokrajinski predsednik za Tržaško Tomaž Ban. Skupina se bo ponovno srečala že naslednji teden, da bo ocenila vse možnosti, da bi športno-mladinski center dobil potrebna sredstva za njegovo celovito obnovo. Le tako bo lahko uresničil vsebinske zasnove in postal osrednje središče naše mladine v mestnem središču v neposredni bližini slovenskih šol in samega svetoivanskega Narodnega doma.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!