fallback-thumbnail

V četrtek predstavitev projekta SAPEVA

V četrtek 7. decembra se bo ob 11.uri na sedežu Novinarskega krožka v Trstu (Sala Alessi, Corso Italia 13) odvijala uradna predstavitev projekta „SAPEVA – Študija, analiza, promocija kulturnega, zgodovinskega in jezikovnega bogastva slovenske in italijanske narodnostne skupnosti v obmejnem območju“, ki ga sofinancira evropski program Interreg IIIA Italija-Slovenija. Glavni namen projekta je izboljšanje sodelovanja med slovensko in italijansko manjšino, utrditev medsebojnih vezi ter spodbujanje poznavanja manjšinske stvarnosti s strani večinskega prebivalstva. Cilje želimo doseči s promocijo jezikovnega bogastva obeh manjšin, s pomočjo analize in študija zdajšnjega stanja. V ta namen smo ustanovili tematske delovne skupine, ki bodo izpostavile svoje poglede na nekatere pomembne dejavnosti na javnih posvetih in seminarjih ter na spletnih straneh. Ob sklenitvi projekta pa bodo v zaključni brošuri ponudile nekaj konkretnih možnosti skupnih pobud. Želimo torej ustvariti kvalitetno in učinkovito mrežo med manjšinami, ki teži k splošnemu ovrednotenju širšega večjezičnega območja in lahko služi kot model manjšinskega sodelovanja v okviru nastajajoče Evroregije. Celoten projekt vodi ožja delovna skupina Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Italijanske unije – Unione Italiana. Pri projektu sodelujejo kot partnerji Svet slovenskih organizacij, Samoupravna obalna skupnost italijanske narodnosti – Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, Italijansko središče za promocijo, kulturo, izobraževanje in razvoj – Centro italiano di promozione, cultura, formazione e sviluppo „Carlo Combi“, Slovensko deželno gospodarsko združenje ter Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K.

Delo se bo odvijalo v sedmih mešano sestavljenih tematskih delavnicah. Teme analize in načrtovanja so naslednje:Politika in institucije – Teritorij, kultura, jezik – Gospodarstvo – Mladi – Šolstvo, izobraževanje – Mediji – Šport. Projekt, ki je že stekel, se bo zaključil 31. decembra 2007. V teku prihodnjega leta se bodo obenem zvrstile trije tematizirani javni posveti, in sicer v Gorici (19. januarja 2007), v Kopru (20. aprila 2007) in v Trstu (novembra 2007).

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti