fallback-thumbnail

V Čedadu zasedal Pokrajinski svet in Zbor individualnih članov SKGZ za Videmsko

V ponedeljek, 13. aprila, je bil v Čedadu pokrajinski svet SKGZ, na katerem je bil sprejet nov pokrajinski pravilnik (po spremembi statuta organizacije in deželnega pravilnika) ter so bili opravljeni vsi potrebni postopki v pripravo na pokrajinski kongres, ki bo v Čedadu v ponedeljek, 25. maja. Na njem bo razprava o opravljenem delu, bodo začrtane smernice za prihodnje triletno obdobje ter bo izvoljen nov/nova predsednik/predsednica.
Slovenska kulturno-gospodarska zveza se v zadnjem obdobju ob rednem delu bolj intenzivno ukvarja z notranjim ustrojem organizacije ter se pripravlja na deželni kongres, ki bo oktobra v Gorici, ko se bo obnovilo tudi vodstvo.
Kot rečeno je bil spremenjen deželni statut in so bile vnešene pomembne novosti.
Po eni strani SKGZ poenostavlja svoj sistem, s tem recimo, da sta na pokrajinski ravni le dva statutarna organa: predsednik in pokrajinski kongres, po drugi strani pa predvideva, da je deželni predsednik neposredno izvoljen na kongresu (doslej ga je izvolil deželni svet) in daje večjo težo individualnim članom tako na deželni kot na pokrajinski ravni. Ena tretjina kandidatov namreč mora biti izvoljena iz vrst individualnih članov.
Na ponedeljkovem sestanku, na katerem je bil tudi organizacijski tajnik Marino Maršič, je predsednica Luigia Negro predstavila nov pravilnik delovanja SKGZ v videnski pokrajini, ki je bil soglasno sprejet. Poudarila je še posebej dejstvo, da bo kot doselj tudi v bodoče deloval pokrajinski svet, člani katerega bodo videnski člani zveze v deželnem svetu.
Pomembna naloga pokrajinskega kongresa bo, kot rečeno, izvolitev novega predsednika. Lahko kandidira vsak indivualni član s tem, da predloži svojo kandidaturo in program, mora pa imeti podporo vsaj ene petine delegatov, ki jih je 27. Kandidaturo sprejema volilna komisija SKGZ do dneva kongresa.
(Novi Matajur, 15. aprila 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti