fallback-thumbnail

Uvajanje “evropskih zaščitenih območij”: Pavšič in Štoka pisala predsedniku deželne vlade Riccardu Illyju

Predsednika krovnih organizacij SKGZ Rudi Pavšič in SSO Drago Štoka sta kot napovedano na predsednika deželnega odbora FJK Riccarda Illyja naslovila pismo, s katerim deželno upravo pozivata k spoštovanju 21. člena zaščitnega zakona. Pismo je bilo poslano v vednost tudi deželnima odbornikoma Enzu Marsiliu in Lodovicu Sonegu, ki sta pristojna za deželno politiko do okolja in načrtovanja teritorija. Pismo se glasi:

V zadnjem obdobju je ponovno močno odjeknilo v medijih vprašanje spoštovanja določil 21. člena zaščitnega zakona 38/01, ki se nanašajo na zaščito zgodovinsko kulturnih značilnosti pri posegih v upravno ureditev, rabo teritorija, gospodarsko, družbeno in urbanistično načrtovanje ter njihovo izvajanje na območju, ki ga naseljuje slovenska manjšina na Tržaškem, Goriškem in v videmski pokrajini. Vprašanje je postalo ponovno zelo aktualno potem, ko je deželni odbor na seji 10. februarja 2006 uvedel “evropsko zaščiteno območje” (Natura 2000) na celotnem obmejnem pasu od Doberdoba do Glinščice. Slednjo je obenem skoraj istočasno prizadel tudi nov in skrajno omejevalen pravilnik o zaščiti naravnega rezervata, ki je trenutno, kar nam je dano vedet, zamrznjen. Gre vsekakor za dva primera, ki sta le zadnja od dolge vrste posegov, v katere bi morala deželne uprava v vseh fazah postopka na osnovi zaščitnega zakona vključiti organizacije slovenske manjšine in strokovnjake, ki jih slednje predlagajo. Isto naj velja tudi v primeru Deželnega urbanističnega načrta, ki ga pripravljajo pristojni deželni uradi. Spoštovani gospod predsednik Illy, spričo zgoraj zapisanega vas prosimo za nujno srečanje z vodstvom naših organizaciji, ki so že od nekdaj priznani sogovornik deželne uprave za številna vprašanja, ki zadevajo slovensko narodno skupnost. Obenem Vas tudi prosimo, da zamrznete izvajanje odloka, s katerim je deželni odbor uvedel evropska zaščitena območja. Tudi glede priprave Deželnega urbanističnega načrta pozivamo deželno vlado, da vključi med soudeležene organizacije tudi naši dve organizaciji in v tem smislu podaljša termine, ki veljajo za predložitev predlogov in ugovorov. V pričakovanju na Vaš cenjeni odziv Vas lepo pozdravljamo.

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ odv. Drago Štoka, predsednik SSO

 

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte