Screenshot-2020-05-25-1

Ustvarimo pozitivno vzdušje okrog Narodnega doma

Dvajset srečanj s članicami, več kot petindvajset institucionalnih srečanj, štirinajst srečanj operativne ekipe, pet sej pokrajinskih odborov in ena seja izvršnega odbora: tako gre sintentično obnoviti dejavnost SKGZ-ja v obdobju karantene, ki jo je predsednica Ksenija Dobrila sporočila članom Deželnega sveta SKGZ na seji organa krovne organizacije na portalu Zoom v ponedeljek. Seje se je udeležilo več kot štirideset posameznikov iz treh pokrajin.

Po uvodnem delu, ko je predsednica poročala o delu v preteklem obdobju s poudarkom na obmejno vprašanje in na skupni projekt branda narodne skupnosti in spletnega portala, je bil cilj seje Deželnega sveta predstaviti njegovim članom akcijski načrt za tekoči mandat. Predsednica je poudarila, da izhaja več kot sto strani dolg dokument, razdeljen na enajst poglavij, iz trdne identitete krovne organizacije, ki pa je pripravljena deliti njegove cilje z vsemi zainteresiranimi sogovorniki. Ksenija Dobrila je poudarila, da prihaja predstavitev načrta eno leto po začetku mandata, in dodala, da se številne operativne naloge že izvajajo. Dokument je obljavljen na spletni strani krovne organizacije na povezavi Akcijski načrt SKGZ.

Veliko zanimanja je poželo poročanje o vračanju Narodnega doma. Predsednica Dobrila je podrobno opisala vse opravljene korake ter podala članom Deželnega sveta vsebino načrta vrnitve, ki ga je izdelalo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Italije. Opisala je tudi načrt ustanovitve fundacije. Razprava je ob spodbudnih vesteh dodatno poglobila tematiko. »Če postane fundacija lastnik in če se Visoka šola za tolmače in pravajalce ne izseli takoj, kdo bo kril stroške za tekoče vzdrževanje doma?« je bilo slišati na skupščini, ki jo je vodila Alenka Florenin.

Zadnji del je bil posvečen dogajanju ob stoletnici požiga stavbe na Ulici Filzi v Trstu, pri čemer ne gre še izključiti prisotnosti predsednikov Mattarelle in Pahorja v Trstu. Deželni tajnik Livio Semolič je sicer ob poročanju napredovanja postopka vrnitve Trgovskega doma in Narodnega doma pri Svetem Ivanu usmeril pozornost prisotnih na časovne dinamike italijanske države. Normalen potek postopka izvedbe obnovitvenih del na javni nepremičnini traja v Italiji približno osem let, kar gre upoštevati tudi ob pričakovanju na izselitev fakultete za tolmače in prevajalce iz Narodnega doma.

Med razpravo se je odprlo za to obdobje aktualno vprašanje pomanjkanja zadovoljive internetne povezave v številnih krajih naše dežele. Na podlagi zemljevida, ki beleži prisotnost širokopasovne internetne povezave v Deželi FJK, gre poudariti, da je penaliziran obmejni pas, kar sovpada z naselitvenim območjem Slovencev v Italiji. Gre za težavo, ki v aktualnih pogojih otežkoča ne le delo ustanov in življa, ampak tudi gospodarstva in šolstva. Slovenska kulturno-gospodarska zveza bo temu vprašanju posvetila pozornost tudi v bodoče.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte