fallback-thumbnail

Ustanovitev EZTS - Semolič: manjšina ponuja znanje in izkušnjo

Slovenska kulturno gospodarska zveza pozdravlja (skoraj) soglasno podporo novogoriškega in goriškega občinskega sveta ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). »Ta formalni korak bo sedaj omogočil konkretne premike v soustvarjanju konkretnih projektov za goriški obmejni prostor, ob polnopravnem sodelovanju treh občin: Gorice, Nove Gorice in Šempetra Vrtojbe. Kljub določenim pomislekom opozicijskih sil, in to predvsem zaradi postopka, pa so se tokrat prav vsi zavedali edinstvene priložnosti, kar je omogočilo dejansko transverzalno soglasje brez nasprotnih glasov,« je v imenu SKGZ zapisal njen goriški predsednik Livio Semolič. »Končno so vsi dojeli pomen čezmejnega sodelovanja, kar je sicer leva sredina od nekdaj poudarjala in tudi udejanjala, desnica pa do pred kratkim ovirala,« ugotavlja Semolič in tako nadaljuje: »Vsi ti pozitivni premiki so seveda dobrodošli in dodatno dokazujejo, da se ozračje v Gorici dejansko spreminja in da je etničnih predsodkov gotovo vedno manj. Sicer še vedno vztrajajo v protislovenski gonji nekateri skrajno desničarski veljaki, ki jim je slovenski jezik trn v peti, kar je tudi v tem primeru dokazal odbornik Sergio Cosma, ko je svetnik Aleš Waltritsch v občinskem svetu govoril v slovenskem jeziku. Svetniku Demokratske stranke Waltritschu gre pohvala, ker je kot edini imel daljši nastop v slovenščini. To je bila res prava priložnost za poudarek vloge slovenske manjšine v čezmejnem povezovanju, in to v materinščini, kar je bilo v sozvočju s slovesnostjo dogodka. Odbornik Cosma pa je izzvenel kot stara šara, neprimerna času in prostoru, kar je bilo jasno zaznati tudi iz zadržanja ostalih predstavnikov desne sredine.« »Ustanovitev EZTS-ja – tako Semolič – predstavlja le začetek dolge poti, ki so jo začrtale tri uprave in ki bo lahko omogočila našemu prostoru, da se razvije v homogeno, visoko razvito in zanimivo območje. To je edina pot in tega se danes končno vsi zavedamo. Še najbolj se lahko tega veselimo mi, pripadniki slovenske manjšine v Gorici, ki smo v vsem povojnem obdobju veliko vlagali in tudi prvi verjeli v sodelovanje. Toliko bolj sta torej danes dragoceni in potrebni naša izkušnja in znanje, ki ju dajemo na razpolago upravam, saj smo bolj kot prej prepričani, da je v procesu čezmejnega sodelovanja slovenska manjšina še vedno nezamenljivi akter.«

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst