trgovski-dom-fasada

Uradno odprtje gradbišča v vogalnih prostorih Trgovskega doma

 

 

 

 

S selitvijo bi knjižnico tudi kadrovsko okrepili

V pritličnem vogalu goriškega Trgov­skega doma, v katerem bo prihodnje leto dobila nov sedež Feiglova knjižnica, so včeraj dopoldne uradno odprli gradbišče. Obnovo prostorov, v katerih je v začetku 20. stoletja domovala tiskarna in knjigarna Andreja Gabrščka in ki jih je Dežela Furlanija Julijska krajina v prejšnjih letih oddala Narodni in študijski knjižnici (NŠK), bo izvedlo podjetje Friulana Costruzioni iz Sedegliana pri Vidmu. Po pogodbi, ki sta jo podpisala predsednica NŠK Marisa Škerk in zastopnik podjetja Alberto Steolo, bodo dela trajala 300 dni. »Zaključila naj bi se torej 26. januarja 2020. Datum je seveda okviren, saj se med obnovitvenimi deli večkrat dogaja, da pride do utemeljenih prekinitev. Velikih odstopanj vsekakor ne bo,« pravi arhitekt in vodja del Dimitri Waltritsch, ki je pripravil načrt prenove.

Po gradbenih delih bo prihodnje leto na vrsti opremljanje prostorov, sledila bodo tehnična preverjanja. Če ne bo nepričakovanih ovir, se bo knjižnica iz KBcentra v Trgovski dom selila v poletnih mesecih, septembra pa bi lahko že začela sprejemati bralce na novi lokaciji. »Zadovoljna sem, da smo danes tu. Pot do odprtja gradbišča je bila dolga, saj se je postopek začel še pred mojim imenovanjem. Zahvala gre direktorici NŠK Luisi Gergolet in podpredsedniku uprave Liviu Semoliču, ki sta dogovarjanju z Deželo FJK in projektu pobliže sledila. Prostori na Verdijevem korzu, v katerih imamo danes sedež, so lepi in udobni, v Trgovskem domu pa bo Feiglova knjižnica še bolj vidna. Fabianijeva palača bo za knjižnico in za goriške Slovence nasploh nekakšna iz­ložba. To bo za nas tudi spodbuda, da obogatimo knjižnično delovanje in njene vsebine,« pravi Škerkova in pristavlja, da bi navdih lahko iskali pri Mladinskem odseku v Narodnem domu v Trstu, ki zelo dobro deluje. »Razmišljamo o možnosti, da bi po selitvi zaposlili še eno osebo in podaljšali delovni čas knjižnice. To bi iz vidika obogatitve delovanja omogočalo marsikaj. Mladinska soba, ki jo bomo imeli v Trgovskem domu, bo pravi "biserček". Tovrstnega prostora mesto ne pre­more, zato jo bomo lahko uporabljali za različne dejavnosti,« meni Gergoletova.

Selitev iz KBcentra v Trgovski dom bo za Feiglovo knjižnico velik zalogaj. Fond namreč obsega okrog 55.000 knjig, revij, zgoščenk in drugega gradiva. »Sedanje police bomo premestili v polkletne prostore Trgovskega doma, največ dela pa bo z označevanjem in pakiranjem gradiva. Za to lahko namreč poskrbi le osebje knjižnice. Naj omenim, da so nam kolegice iz Bevkove knjižnice v Novi Gorici že obljubile pomoč: še en dokaz dobrih odnosov in sodelovanja med našima ustanovama,« pravi Gergoletova.

Glavni vhod v novo Feiglovo knjiž­nico bo z vogalnega dela palače, stranski pa s skupnega stopnišča, od koder danes obiskovalci že vstopajo v konferenčno dvorano. Kdor bo prestopil prag nove knjižnice z vogala med Petrarcovo ulico in Verdijevim korzom, se bo najprej znašel pred krožnim pultom. Na levi strani bo prostor za branje časopisov in revij, na desni strani pa večji prostor, ki bo sestavljen iz različnih, a med sabo povezanih delov. S prvega, manjšega prostora, ki bo namenjen sprejemanju skupin, se bodo obisko­valci po nekaj stopnicah povzpeli v oddelek za mlade bralce. Drugo stopnišče pa bo vodilo na podest, kjer bo študijski prostor. Vsi prostori bodo med sabo vizualno povezani in bodo hkrati po zaslugi velikih oken, ki jih je načrtoval Fabiani, v nenehnem »dialogu« z ulico. Načrt predvideva tudi preureditev nekdanje Sokolove dvorane v polkletnih prostorih.

Ob omenjenih so se včerajšnjega podpisa pogodbe in predaje ključev udeležili odgovorni za postopek Ermanno Simonati, Albano Marušič in Daniel Fiorelli iz podjetja Spea Service, ki je zadolženo za varnost, in odgovorni za gradbena dela, inženir Ilario Tul. Za obnovo pritličnih in polkletnih prostorov Trgovskega doma je dežela zagotovila NŠK 1.114.000 evrov.

 Aleksija Ambrosi

 

 

 

TRGOVSKI DOM – Glasbeni šoli

V kratkem predaja še dveh nadstropij

Na odborništvu za premoženje pri Deželi Furlaniji Julijski krajini pripravljajo zapisnika, na podlagi katerih bosta ustanovam Slovencev v Italiji oddana še drugo in četrto nad­stropje Trgovskega doma v Gorici.

»V prejšnjih dneh mi je pristojna deželna funkcionarka Lara Carlot sporočila, da so težave z drugim nadstropjem rešili in da se bo postopek za oddajo kmalu zaključil. Problem je bil tehnične narave: pred prenosom drugega nadstropja z agencije državne posesti na Deželo FJK so morali poskrbeti za odpravo nekaterih nepravilnosti, ki so bile povezane z notranjo porazdelitvijo prostorov. Zdaj, ko so to rešili, pa ni več ovir,« je včeraj pojasnil koordinator komisije za Trgovski dom Livio Semolič.

Drugo nadstropje, ki je takoj vseljivo, bosta predvidoma prevzeli Glasbena matica in Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, četrto nadstropje pa krovni organizaciji SKGZ in SSO. Le-ti bosta z Deželo FJK najprej poiskali dogovor o sredstvih za obnovo podstrešja, ki je v takšnem stanju, da ni uporabno. Ko se bo to zgodilo, pa naj bi tudi tamkajšnje prostore prevzeli glasbeni šoli. »Dokumentacija je v pripravi, do podpisa bo prišlo v kratkem. Predaja obeh nadstropij bo izpeljana istočasno,« je še napovedal Semolič. (ale)

 

Primorski dnevnik, 2. april 2019

 

 

 

 

 

 

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst