Učilnica

Urad za slovenske šole potrebuje vodjo in avtonomijo

Na vabilo deželne ravnateljice Deželnega šolskega urada (DŠU) Daniele Beltrame so se v prostorih DŠU zbrali predstavniki krovnih organizacij SKGZ in SSO in predstavniki Sindikata slovenske šole. Srečanje je potekalo dne 21. decembra. Prisotni so bili za SKGZ Ksenija Dobrila, za SSO Julijan Čaudek, za Sindikat slovenske šole Jožef Prinčič in Katja Pasarit.

Glavna direktorica je prisotne uvodoma seznanila s potekom natečaja za slovensko uradniško osebje, katerega pisne skušnje bodo potekale ravno v teh dneh. Nad tem je izrazila svoje zadovoljstvo, saj se zaveda kadrovske podhranjenosti Urada za slovenske šole.

Beseda je nato tekla o problemu zaposlovanja na šolah vseh vrst in stopenj, predvsem o potrebi zakonskega dopolnila, ki bi specifiko slovenske šole uskladil z nedavno sprejetim pravilnikom o poteku rednih natečajev za učitelje in vzgojitelje.

Drug problem predstavlja mesto vodje slovenskega urada pri DŠU. Prisotni so direktorico pozvali, naj na to mesto čimprej namesti predstojnika z rednim delovnim razmerjem.

V tem oziru so prisotni tudi spomnili na vprašanje dejanske avtonomije slovenskega urada. Potrebno je namreč, da se vzpostavi neposredna institucionalna vez z Ministrstvom za šolstvo, saj se le tako lahko preprečijo tiste pomanjkljivosti in neskladnosti, ki vsakič prizadenejo slovensko šolstvo pri izdajanju novih odlokov oz. zakonov.

Med srečanjem je bila izpostavljena potreba po tesnem sodelovanju Urada in predstavništvom manjšine pri reševanju vseh tistih politično-pravnih vprašanj, ki se porajajo ob novih zakonskih odločilih, ki marsikdaj zaobidejo specifiko slovenskih šol.

Govor je bil tudi o 13. členu zaščitnega zakona, tj. členu, ki zadeva organe šolske administracije. Nadalje je tekla razprava še o možnosti imenovanja osebja po zakonu 932/1973 in o finančnih sredstvih za pripravo in tisk učbenikov.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!