TV-Koper

Ukinitev satelitskega oddajanja programov radia in TV Koper-Capodistria - Stališče SKGZ

Slovenska kulturno-gospodarska zveza pozorno sledi situaciji, ki je nastala po sklepu državne RTV Slovenija o prenehanju najemanja satelitskega kanala za prenos signala Regionalnega televizijskega programa in Televizijskega programa za italijansko narodno skupnost in izraža svojo zaskrbljenost zaradi konkretne možnosti, da pride do občutne omejitve sprejemanja programov, ki so namenjeni italijanski in slovenski narodni skupnosti v obmejnem pasu, kot posledica zgoraj navedene odločitve. Prepričani smo, da so naložbe v medijsko pluralnost našega večjezičnega prostora porok za ohranjanje kulturne raznolikosti in dokazujejo visoko stopnjo demokratične drže do ohranjanja narodnih skupnosti, ki jo je vse doslej izkazovala    slovenska država.

V stalni pozornosti, da bi ne prišlo do skrčenja že itak zelo omejenega dostopa do televizijskih programov v slovenskem jeziku, zaskrbljeno ugotavljamo, da z ukinitvijo satelitskega oddajanja bodo  najbolj prizadeti Slovenci na Videmskem, ki ne bodo imeli več dostopa do programov v slovenskem jeziku TV Koper. To velja predvsem za prebivalce Kanalske doline in Rezije, najšibkejšega dela naše narodne skupnosti, ki bodo na tak način dodatno oškodovani in jezikovno prikrajšani. Slovenska državna radiotelevizijska hiša je sicer že uredila, da so televizijski programi vidni preko prizemnega signala, spleta in mobilne aplikacije ; pri tem pa moramo upoštevati, da na Videmskem je prizemni signal preko navadnih anten izredno šibek in ne krije celotnega območja, starejši gledalci pa niso opremljeni s sodobno tehnologijo in zato bodo le s težavo dostopali do programov z novimi digitalnimi sistemi.

S tem v zvezi bi radi opozorili, da tudi evropska zakonodaja posveča  pravicam jezikovnih manjšin do dostopa do medijskega informiranja zelo veliko pozornost. Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki so jo podpisale skoraj vse države članice Sveta Evrope, v 9. členu obvezuje države podpisnice, da priznajo pravico vsakemu pripadniku narodne manjšine svobodo izražanja, ki vključuje svobodo mnenja, sprejemanja in dajanja informacij v jeziku manjšine.

Nadalje morajo zagotoviti dostop do javnih občil v jeziku manjšine, vključno z radijskimi in televizijskimi programi, da na tak način pospešujejo strpnost in omogočajo kulturni pluralizem. Ob tem bi predočili, da tudi 12. člen italijanskega zakona št. 482 iz leta 1999 obravnava to vprašanje v smeri zagotavljanja pravice do radiotelevizijskega informiranja v manjšinskih jezikih.

Zaradi zgoraj navedenega  Slovenska kulturno gospodarska zveza podpira prizadevanja za ohranitev satelitskega oddajanja programov Radia in Televizije Koper-Capodistria in  si bo prizadevala pri vseh pristojnih organih, da se najde primerna rešitev.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!