fallback-thumbnail

»Tudi jaz sem SKGZ«, kampanja za včlanjevanje posameznikov

Podpisani se pridružujemo vabilu Slovenske kulturno-gospodarske zveze, naj se posamezniki, ki soglašajo z vsebino in cilji organizacije, vanjo vpišejo. Pomembno je članstvo posameznih članic, prav tako pa je važna prisotnost posameznikov, ki želijo sooblikovati družbeno stvarnost in biti v slovenski organizaciji civilne družbe, ki ima v svojem statutu jasno opredeljene smotre. V sedanjem nelahkem trenutku, ko skušajo nekateri politično-ekonomski in drugačni krogi zrahljati nekatere osnove skupnega življenja, začenši z Ustavo, ostajajo iztočnice SKGZ dragocen klic v prid za človeka neodtujljivih vrednot. S pristankom na včlanjevanje posameznikov želimo poudariti pomen, ki ga imajo prizadevanja za jezikovno, kulturno, politično, gospodarsko, izobraževalno, športno in socialno rast Slovencev v Italiji. Gre za bistvene pravice posameznikov in skupnosti, ki jo ljudje sestavljajo. Obenem želimo, da bi s prisotnostjo posameznikov SKGZ okrepila svoj prispevek k splošnemu družbenemu napredku in k demokratičnim odnosom v italijanski družbi, kot tudi k utrjevanju medsebojne solidarnosti med ljudmi in k sožitju med pripadniki različnih narodov ter k uveljavljanju kulture miru in sodelovanja. Prisotnost posameznikov naj bi utrjevala povezovalno vlogo SKGZ na različnih področjih našega življenja. Bolje bi nas združevala s Slovenijo kot tudi z italijansko stvarnostjo ter z drugimi evropskimi manjšinami, med katerimi velja posebej omeniti italijansko v Sloveniji in na Hrvaškem. Posamezniki v organizaciji bi jamčili še bolj odprte in demokratične odnose v sami SKGZ, njeno prozornost in jasnost pri zasledovanju njenih konstitutivnih ciljev.

Elio Berra, Darja Betocchi, Daniela Birsa, Tamara Blažina, Ivan Bratina, Luka Bresciani, Edi Bukavec, Žarko Bukavec, Viljem Černo, David Clodig, Stefano Čok, Sandro Corva, Ksenja Dobrila, Aleš Doktorič, Igor Dolenc, Alenka Florenin, Pierina Furlan, Luisa Gergolet, Tjaša Gruden, Živa Gruden, Robert Juren, Renato Kneipp, Kristina Knez, Igor Kocijančič, Igor Komel, Nives Košuta, Mario Lavrenčič, Marko Lutman, Marko Marinčič, Marino Marsič, Andrej Marušič, Mirjan Mikolj, Jole Namor, Maurizio Namor, Luigia Negro, Alan Oberdan, Miha Obit, Milena Padovan, Nataša Paulin, Boris Peric, Stefano Predan, Rado Race, Renzo Rucli, Mirko Sardoč, Boris Siega, Mariza Škerk, Igor Tomasetig, Vesna Tomsič, Lucia Trusgnach, Stefano Ukmar, Massimo Veronese, Paolo Vizintin, Mitja Volčič, Dimitri Waltritsch.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte