fallback-thumbnail

Tržaško pokrajinsko vodstvo pri dolinski županji Fulvii Premolin

V okviru srečanj z javnimi upravitelji se je pokrajinski predsednik SKGZ za tržaško Ace Mermolja, v spremstvu organizacijskega tajnika Marina Marsiča in člana pokrajinskega odbora Alana Oberdana, sestal z dolinsko županjo Fulvio Premolin. Pogovor se je osredotočil na problematiko teritorija in uveljavljanja zaščitnih norm.

Dolinska županja je sogovornikom orisala delovanje občinske uprave, ki na področju izvajanja zaščitnega zakona upošteva vse zakonske predpise. Dvojezičnost v občini je zagotovljena pri izdajanju dvojezičnih izkaznic, pri cestni signalizaciji in v doslednem prevajanju aktov. Za občino je izrednega pomena stik z občani, ki so neposredno soudeleženi pri spremembah regulacijskih načrtov. V tem okviru je županja povedala, da v bližnji prihodnost niso predvidene nove gradnje, saj uprava priviligira ovrednotenje obstoječega. Kljub temu, da občinska uprava zasleduje utrjevanje sožitja, županja ugotavlja, da v občini postopoma upada sodelovanje zlasti v šolah. Prav na šolskem področju se beležijo velike težave. V italijanske šole dolinske občine se namreč vpisuje čedalje več učencev in dijakov iz sosednje tržaške občine, kar povzroča prostorsko stisko in druge težave šolam s slovenskim učnim jezikom. Poleg tega dotrajanost nekaterih šolskih objektov sili upravo k neizogibnim selitvam razredov in posledičnim trenjem, v katere se vključujejo interference tudi s strani neobčanov. T.i. pakt stabilnosti onemogoča občini nove zaposlitve, zato je izrednega pomena sodelovanje s sosednjo Občino Milje, s katero jo vežejo nekatere skupne službe, ki pripomorejo k proračunskemu prihranku.

Pogovori pokrajinskega vodstva SKGZ s krajevnimi upravitelji se bodo nadaljevali v naslednjih dneh z župani Zgonika, Repentabra in Milj.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst