trgovski-podstresje

Trgovski dom, manjšina tvega izgubo četrtega nadstropja

 

 

TRGOVSKI DOM – Glasbeni šoli se nista izrekli o prevzemu podstrešnih prostrov

Slovenska narodna skupnost tvega izgubo četrtega nadstropja Trgovskega doma v Gorici. Zadnje srečanje na to temo je bilo novembra lani – udeležili so se ga Livio Semolič, koordinator komisije, ki sledi postopku vračanja Fabianijeve palače na Verdijevem korzu v Gorici, ter vodstvi Glasbene matice in Centra za glasbeno vzgojo Emil Komel -, od takrat pa novih premikov ni bilo. S predstavniki glasbenih ustanov so se na novembrskem sestanku v Kulturnem centra Lojze Bratuž dogovorili, da bosta glasbeni šoli opravili še dodatna preverjanja in pretehtali, ali obstajajo pogoji za skupni prevzem pod­strešnih prostorov Trgovskega doma. V doglednem času naj bi nato sporočili komisiji in krovnima organizacijama odločitev, kar pa se – do danes – ni zgodilo.

»Glede na to, da nadaljnjih korakov po novembrskem srečanju ni bilo, sklepam, da se glasbeni šoli ne nagibata k temu, da bi prevzeli četrto nadstropje Trgovskega doma. To pomeni, da bo Dežela Furlanija Julijska krajina te prostore po vsej verjetnosti vrnila agenciji za državno posest, kot so nam pred časom napovedali,« pravi Semolič, po besedah katerega bodo s tem izničeni vsi sklepi paritetnega odbora glede namembnosti omenjenega nadstropja. Postopek, spominja Semolič, se je začel pred dvema letoma, ko sta glasbeni šoli izrazili pripravljenost za prevzem omenjenih prostorov. Paritetni odbor je nato izdal povoljno mnenje in s svojim sklepom seznanil tudi Deželo FJK. Deželno odborništvo za finance in premoženje je nato posredovalo šolama pogodbo za prenos in uporabo četrtega nadstropja, kot predvideva 19. člen zaščitnega zakona. »S formalnega vidika so bili torej opravljeni vsi koraki, ki so predvideni v postopku vračanja Trgovskega doma. Na potezi sta nato bili glasbeni šoli, ki sta mi novembra na srečanju pojasnili svoje dvome in negotovosti, ki so bile povezane s prevzemom podstrešnih prostorov. Šlo je zlasti za vprašanje plačevanja rednih stroškov za vzdrževanje prostorov, vprašanje finančnih sredstev za obnovo podstrešja in dvome v zvezi z izpolnjevanjem varnostnih in drugih predpisov. Vodstvi šole sta mi napovedali, da bosta vse te zadeve preverili in poglobili ter nato sprejeli dokončno odločitev v teku enega meseca. Predvideno je bilo tudi srečanje z vodstvi krovnih organizacij SKGZ in SSO,« pravi Semolič.

Če ne bo novih premikov, bo Dežela FJK četrto nadstropje vrnila agenciji za državno posest. »S tem se bo odprla nova faza. Vsi dosedanji sklepi bodo razveljavljeni, za prostore pa bo nato lahko zaprosila katerakoli kulturna ali znanstvena institucija, slovenska ali italijanska. Tako namreč predvideva zaščitni zakon,« opozarja vodja komisije in dodaja, da so dvomi in skrbi glasbenih šol gotovo upravičeni. »Obžalujem pa, da smo zamudili toliko časa, ne da bi prišli do konkretnega zaključka,« še pristavlja.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst