rudi-pavsic-2_0

Tiskovno sporočilo izvršnega odbora SKGZ

 

 

 

Volilni izidi ob zadnjih parlamentarnih volitvah so pokazali, da se je v Italiji bistveno spremenila politična scena, na kateri so se posebej uveljavili zastopniki Gibanja petih zvezd in Salvinijeve Lige. Vprašanje je, ali se bo trend nadaljeval tudi na bližnjih deželnih volitvah, ki bodo v Furlaniji Julijski krajini konec aprila. Ob naslednji deželni preizkušnji, na kateri bo nastopilo veliko slovenskih kandidatov, bomo lahko preverili, kakšen je odnos slovenskih volilcev do nove politične scene in v kolikšni meri so se volilni trendi uveljavili tudi v naši skupnosti.

Izvršni odbor SKGZ, ki se je sestal v sredo zvečer v Trstu, je mnenja, da mora organizacija »vstopiti« v ta predvolilni čas institucionalno z jasno zarisanim stališčem glede slovenske prisotnosti in njene vloge v deželi FJK. Pomembno je, da bodo tudi v novem mandatu v deželnem svetu sedeli slovenski predstavniki, ki najbolje zastopajo poglede in stališča narodne skupnosti ter prizadevanja za še boljše sodelovanje s Slovenijo. V ta namen bo krovna organizacija pripravila dvoje javnih soočenj s slovenskimi kandidati, prvo v Trstu, drugo pa v Gorici. Cilj srečanj bo javnosti ponuditi vsebine in predloge, ki jih posamezni kandidati nameravajo zagovarjati ob morebitni izvolitvi.

SKGZ bo morala tudi do novih deželnih upraviteljev ohraniti isti nivo odnosov in povezav kot z dosedanjimi. Potrebna je skupna investicija v rast in razvoj dežele FJK in v njenem okviru v še večji meri institucionalizirati problematiko slovenske narodne skupnosti, začenši z uresničitvijo deželnega zaščitnega zakona.

Na seji deželnega vodstva so vzeli v pretres kandidaturo deželnega operativnega tajnika Marina Marsiča. Glede na to, da gre za njegovo osebno izbiro, so sprejeli njegovo prošnjo, da bi bil do volitev na neplačanem dopustu.

Dorica Kresevič je podala finančno sliko v manjšini za leto 2018, ki je vsekakor pozitivna, predvsem zaradi večjih sredstev, ki jih bodo manjšinske organizacije prejemale iz zaščitnega zakona. V kratkem se bo sestala deželna posvetovalna komisija (v sedanji sestavi bo aktivna do konca leta), da bo posameznim primarnim ustanovam razdelila sredstva, ki jih bodo dobile po dosedanjih kriterijih in v enem samem obroku. Novi kriteriji, kot je povedal sam odbornik Gianni Torrenti, naj bi stopili v veljavo v letu 2019. V Sloveniji pa so ravno v teh dneh začeli z izplačevanjem prispevkov raznim organizacijam in ustanovam. 

Predsednik Pavšič je deželno vodstvo seznanil, da bo letos Občni zbor potekal v Čedadu, v ponedeljek, 23. aprila.

 

Trst, 29. marca 2018

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!