fallback-thumbnail

Tiskovna konferenca v petek, 19. novembra, v Ljubljani

“V prizadevanju za skladen razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, njeno notranjo povezanost in uveljavljenje lastne identitete se Slovenska kulturna gospodarska zveza čuti odgovorna do svoje zgodovinske dediščine, ki jo vidi v sporočilu Prešernove Zdravljice in izročilih svobodoljubja, v izkušnjah slovenskega upora proti fašizmu in narodnoosvobodilnem boju, v prizadevanjih za demokratične odnose med ljudmi in narodi, za zaščito človekovega dostojanstva, blaginje in miru.” Ob upoštevanju pomembnih vsebinskih izhodišč svojega statutarnega dokumenta SKGZ praznuje svojo petdesetletnico. Ustanovitelji SGKZ so pred petdesetimi leti (28. novembra 1954) jasno izpostavili skrb za gospodarski in kulturni razvoj Slovencev v videmski, goriški in tržaški pokrajini, za uveljavljanje pravic, ki so sledile Londonskemu memorandumu, za povezovanje manjšine, za nadstrankarsko odprtost in nenazadnje za sodelovanje z italijanskimi someščani in organizacijami. Danes, ko se spominjamo takratnih zgodovinskih dogajanj, živimo v povsem različnih časih. To pa ne pomeni, da problemi avtomatično izginjajo. Globalizacija je novi svetovni red z veliko nereda. Kapitalizem in sama demokracija nakazujeta lastne meje in mnoga odprta vprašanja. V tem smislu beležijo tudi odnosi med Italijani in Slovenci še vedno temne sence, ki so sad bodisi neprebolele preteklosti kot tudi za mnoge nejasne prihodnosti. Slovenska manjšina v Italiji živi v stvarnosti, ki je na splošno bolj sproščena in optimistična, v marsičem pa še vedno nejasna in obremenjena. V odnosu do Slovenije pa je nujno, da izpostavimo potrebo po strategiji, ki bo upoštevala nove danosti. Le-te so spremenile tudi vlogo manjšin, kar kaže na potrebo, da se celovito doreče, kakšen naj bo odnos Republike Slovenije do svojih manjšin. Same manjšine pa morajo biti sposobne skupnih pobud in načrtov, če želimo dolgoročno ohraniti značilnosti slovenskega etničnega ozemlja, to je tistega prostora, ki je skupen vsem Slovencem in ki ga zaznamujeta jezik in kultura.

Vljudno vabljeni na tiskovno konferenco ob priliki 50-letnice ustanovitve Slovenske kulturno-gospodarske zveze iz Trsta, Gorice in Čedada, ki bo v salonu Vrtnica Grand Hotela Union (Miklošičeva 3 – Ljubljana) v petek, 19. novembra 2004, ob 12. uri. Spregovorili bodo Rudi Pavšič (deželni predsednik SKGZ), Jole Namor (pokrajinska predsednica za Videmsko), Livio Semolič (pokrajinski predsednik za Goriško) in Igor Gabrovec (pokrajinski predsednik za Tržaško).

 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!