fallback-thumbnail

Teža trpke preteklosti naj ne pogojuje več sedanjosti in prihodnosti

Slovenska kulturno-gospodarska zveza povsem pozitivno ocenjuje nedavni obisk v Trstu rimskega župana Walterja Veltronija. Poklonil se je simbolnim krajem, ki beležijo trpljenje in krivice, ki so jih v preteklosti utrpeli posamezniki in različne narodne, verske in politične skupine, ki živijo v Trstu, v Furlaniji Julijski krajini in v sosednjih državah. Obisk župana Veltronija sodi v okvir samopremišljevanja in prizadevanja, da bi teža trpke preteklosti ne pogojevala sedanjosti in na politični ravni postavljala negativno hipoteko na prihodnost.

Za dosego skupne domene so pomembna naslednja načela:

– Posamezniki in skupnosti spoštujejo in se poklonijo simbolnim spomenikom in krajem ostalih posameznikov in skupnosti. To počnejo brez predsodkov ter v spoštovanju spominov in simbolov drugega, s katerim želijo uveljaviti mir in graditi mostove za jutrišnji dan.

– Posamezniki in skupnosti priznajo drugemu zla dejanja, ki so mu jih prizadeli v preteklosti in jih znanstveno osnovane zgodovinske raziskave opredeljujejo kot represijo, napad, zasedbo ali zločin.

– Ob tem se zavedamo, da posamezni narodi in države niso do kraja razkrili lastne zgodovinske preteklosti, moči spomina in iz njiju izvirajočih konfrontacij, ki se nerazčiščene selijo iz prejšnjega stoletja v novo. To velja za Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Tudi manjšine, in med njimi slovenska v Italiji, hranijo v sebi veliko nedorečenosti, ki jo prikrivajo s tradicionalnimi gotovostmi. Ta dejstva dopuščajo očitne politične zlorabe in sprožajo napetosti, ki lahko zadobijo tudi mednarodne razsežnosti kljub neustavljivi evropski integraciji, ki ni le zemljepisni ali gospodarski proces. Zaradi tega se zavedamo, da je bil obisk rimskega župana Veltronija v Trstu korak h konkretnemu spravnemu dejanju med narodi in državami in nenazadnje ljudmi. Sprava ne pomeni pozabe, ampak obvezo, da bo vsaka stran, skupina ali država preprečevala, da bi zgodovinska preteklost še danes ovirala politična, gospodarska in kulturna dejanja, ki težijo k integraciji, sodelovanju in k medsebojnemu priznavanju, ne pa k nadomeščanju državnih mej s psihološkimi in ideološkimi.

O teh vprašanjih bo SKGZ razpravljala na prihodnji seji deželnega sveta, ki bo razširjena tudi na vse tri Zvezine pokrajinske ravni.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst