20220913_1137191

Študentje spoznavali SKGZ in ZSKD

V avditoriju šolskega centra v Gorici so maturantje licejskega pola, na pobudo prof. Viljene Devetak, spoznavali delovanje Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Zveze slovenskih kulturnih društev. V prejšnjih dneh je podobno srečanje potekalo s predstavniki Sveta slovenskih organizacij.

Osnovne informacije o SKGZ, njeni zgodovini, temeljnih vrednotah in ciljih je podal goriški pokrajinski predsednik krovne organizacije Marino Marsič. Uvodoma je orisal stanje manjšin v Evropi in Italiji ter zakone in mednarodne listine, ki obravnavajo narodne in jezikovne skupnosti. V nadaljevanju so dijaki in dijakinje spoznali področja delovanja krovne organizacije na deželnem in pokrajinskem nivoju, njeno notranjo organiziranost ter široko članstvo. Med številnimi obravnavanimi temami so študente zanimali zlasti formalni postopki za pridobitev dvojezičnih osebnih dokumentov in pravilnega pisanja imen in priimkov. O lastnih izkušnjah v okviru Dijaškega doma Simona Gregorčiča in Športnega združenja Dom je spregovoril Mattia Salvi, ki je lani diplomiral na goriškem znanstvenem liceju in bo študij nadaljeval na Ekonomski fakulteti v angleščini v Ljubljani.

V nadaljevanju so Arianna Menis, Martina Pelle, Jasna Tomsič in Rada Vižintin, aktivne članice kulturnih društev Skala iz Gabrij, Briški grič iz Števerjana in Danica z Vrha, predstavile razvejano dejavnost Zveze slovenskih kulturnih društev in njene pokrajinske mreže članic. Navzočim dijakom so dekleta, prav tako lanske maturantke, postregle tudi s fotografijami in videoposnetki, ki nazorno izkazujejo živahno delovanje ZSKD na Goriškem. Na srečanju so dijaki na zabaven način preverili, koliko poznajo našo narodno skupnost in njene institucije.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte